Mahsun Ayasofya

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Mahzun Ayasofya
Tarihler 29 Mayıs 1453’ü gösterdiğinde yepyeni bir devrin kapısı açılmıştır. O gün Kâinatın Efendisi’nin (asm) bir mucizesinin tahakkuk ettiği gündür aynı zamanda: “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fethedecek kumandan ne güzel bir kumandan ve onun ordusu ne güzel bir ordudur.” (Kenzül Ummal 14/219, Müstedrek-ül Hâkim 4/422.) güzel kumandan ve güzel ordusu İstanbul’a Salı günü dahil olur...

Fatih’in Ayasofya kilisesine girince ‘Secde-i şükrân’a kapandığı ve ondan sonra da iki rek’at namaz kıldığı ve ilk ezanın da işte o sırada okunduğu rivayet edilir: Artık Ayasofya katedral değil camidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun azametli devrinde riayet edilmiş eski bir an’ane vardır: Ordu içeri girip burçlara bayrak çekilirken, surların üstünde ezan sesleri yükselir ve şehrin en büyük kilisesi derhal camiye tahvil edildikten sonra ilk Cuma namazı bu ilk camide kılınır. Kilise devrindeki ismini fetihten sonra da muhafaza eden ‘Ayasofya Camii’ işte bu sebepten dolayı İstanbul fethinin en büyük sembolüdür. Ayasofya’nın kiliseden camiye çevrilmesi üç günde tamamlanmıştır.

LÂNET DUASI

Ayasofya camiye çevrildikten sonra, Sultan Fatih Muhammed Han buraya vakıflar tahsis etmiş ve devamlı bakımlı olması için 62 vazifeli tayin etmiştir. Artık yaklaşık beş yüz sene burada mukaddes vazife ifa edilecektir. Hazret-i Peygamber (asm) harika mucizesiyle 800 sene evvelinden İstanbul’un fethini haber verdiği gibi; Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri de kendisinden 500 sene sonra Ayasofya’nın puthaneye çevrileceğini kerametvâri bir nazarla görmüş ve bunu yapanlara lânet duası etmiştir. Fatih vakfına ait vakfiyede şunlar yazılıdır:

“Kim bu vakfiyenin bir şartını değiştirir, fasit bir te’ville, dalavereyle vakıf hükmünü yürürlükten kasteder ve aslını değiştirir, füruuna itiraz eder veya bunları yapana yol gösterir ve yardım eder veya kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkar veya sahte evrak düzenleyerek mütevellilik hakkı gibi şeyler ister, yahut onu kendi hesabına geçirirse haram işlemiş olur, günah kazanır. Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların ebediyen la’neti onun üzerine olsun. Azapları hafiflemesin. Kıyamet gününde yüzlerine bakılmasın.

Kim bunu işittikten sonra değiştirirse, günahı değiştirenlerindir. Allah işitendir, bilendir. Bu vakfı değiştirmeye, bozmaya girişen kişi ölümü, sekeratı, kıyamet sahnelerini ve karanlığını, kabri ve yalnızlığı, münkeri ve heybetini, nekiri ve soracaklarını, Âlemlerin Rabbi huzurunda duracakları günü hatırlasın. O gün hiçbir kimse hiçbir şeye sahip değildir. O gün bütün işler Allah’a aittir.”

“KAHROLSUN GÂVURLAR”

450 sene sonra... İstanbul işgal altındadır. Sultan Vahdettin Han Hazretleri, İngilizlere dostmuş gibi gözüküp Anadolu’da milli mücadelenin teşekkülü için var gücüyle çalışmaktadır. Bir Fransız taburu Harbiye nezaretinden aldıkları izinle Ayasofya’yı teslim almak için harekete geçmiştir. Lâkin gizli bir emir Binbaşı Tevfik Bey’e ulaşır. Tevfik Bey hayatını ortaya koyar ve Fransızlara Ayasofya’yı teslim etmez.

Anadolu’daki milli mücadele avn-i İlâhî ile zaferle neticelenmiş, Sultan bu saadetli günü Ayasofya’da dua ve şükürle geçirmek ister. Ayasofya hınca hınç doludur. Tablo, muhteşem ama bir o kadar da mahzun bir tablo. Ecnebî Sinyor Piyetro Quaroni anlatıyor:

“Mihrabın yanında bu mü’minler kalabalığının önünde O, tek başına duruyordu. Başında gri bir kalpak vardı. O... Majeste Altıncı Mehmed... Osmanlıların İmparatoru, mü’minlerin emiri, zıllullahi fi’l-arz, krallar kralı, sultanlar sultanı, âlemdeki hüsrevlere taçlar dağıtan ve daha nice unvanlara sahip sultan... Cemaat halinde eda edilen İslâmî ibadet, yani namaz kadar ihtişamlı bir manzara olamaz. Bütün mü’minler hep birlikte secdeye varıp alınlarını yere değdirdikleri anda, kumsala gelip parçalanan dalgaların gürültüsü gibi bir ses yükselir. Ulemâdan bir zat minberde birkaç basamak yükseldi. Ben uzaktan onun sadece ak sakalını ve kocaman beyaz sarığını görebiliyordum. Kulaklarım ara sıra bir kelimeyi farkedebiliyordu. Ama etrafımı saran halkın ne derece kendinden geçmiş ve alevlenmiş olduğunu hissediyordum. Ve hutbe biter bitmez bu halktan korkunç bir haykırış yükseldi:

“Kahrolsun gâvurlar!”

Ve şu anda kendimi yalnız ve daha da fazla gâvur bulan ben, itiraf ederim, hiç utanmadan itiraf ederim ki, ben de tıpkı onlar gibi gırtlağım yırtıla yırtıla haykırdım:

- Kahrolsun gâvurlar!

Birdenbire bir komutla camide ince bir yol açıldı, Sultan, Ayasofya’dan ayrılıyordu. Yanımdan geçerken dikkat ettim: Başını biraz sağına eğmiş, gözlerini hafifçe yummuş, dua okur gibi bir hali vardı. Dirsekleri hâlâ bükülmüş, avuçları hâlâ kıbleye doğru açıktı. Yüzü çok sararmıştı; İstanbul hâlâ işgal altındaydı...” (Ayasofya, Hüseyin Yılmaz, Timaş Yay., İstanbul 1991.)

VE KARANLIK YILLAR...

Ayasofya 24.11.1934 tarihli ve 2/1589 sayılı, Resmi Gazete’de neşredilmeyen, kanunlar ve o zamanki anayasa karşısında hiçbir geçerliliği olmayan bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilir. Bundan böyle, o uğruna pek çok şey feda edilen, adına destanlar, şiirler yazılan; padişahlara, imparatorlara mabed olan, fethin sembolü Ayasofya bizim değildir. Biz Ayasofya’yı, Ayasofya bizi kaybetmiştir artık. Ayasofya ile birlikte kaybolan özümüz, imanımızdır...

Ayasofya mahzun, içinde namaz kılınmadığına... Ayasofya mahzun; Fatihler, Akşemseddinler yetişmediğine.. Ayasofya mahzun, hafızların sesini işitmediğine... Beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine kendisini tekrardan çevirecek nesillerin henüz gelmediğine mahzun Ayasofya...

(alıntı kubacami sitesinden)
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: Mahsun Ayasofya

ayasofya açılacak!

kalblerimizdeki mührü ne dem açarsak o dem açılacak! kalbddeki mührü açmadan girişilecek her hareket akamete mahkumdur.

ayasofya açılacak!

ne vakit ki bedduadan korkan ferd vahidleri yetiştiririz o vakit ayasofya dualarla açılır.

ayasofya açılacak!

ne zaman ki asfalt betonda paytak paytak yürüyen güvercinin çektiği ezayı sinemizde hissederiz o zaman ayasofyanın kapılarının kapanmamacasına açılacağı zamandır.

ayasofya; açılma vakti geldiği dem zamanın yıpratıcılığına meydan okumuş haliyle açılacak...

mesele;

dem! vakt! zaman!
 

Mahşer

Dîvân Üyesi
Ynt: Mahsun Ayasofya

Eee söyleyinde diyalogçular bir el atsın ... Bizim cephenin arkası pek sağlam değil papa falan yok arkamızda :)
 

sayih

Divan Üyesi
Ynt: Mahsun Ayasofya

Ayasofya
Kapısından içeri ne zaman girmek istesem bir engel çıkar ve içim burkulur her seferinde.Aslında görmeye tahammülüm yok içini
Dışındaki hüzün anlatır içerdekileri

mehmet baki' Alıntı:
ayasofya açılacak!

kalblerimizdeki mührü ne dem açarsak o dem açılacak! kalbddeki mührü açmadan girişilecek her hareket akamete mahkumdur.

ayasofya açılacak!

ne vakit ki bedduadan korkan ferd vahidleri yetiştiririz o vakit ayasofya dualarla açılır.

ayasofya açılacak!

ne zaman ki asfalt betonda paytak paytak yürüyen güvercinin çektiği ezayı sinemizde hissederiz o zaman ayasofyanın kapılarının kapanmamacasına açılacağı zamandır.

ayasofya; açılma vakti geldiği dem zamanın yıpratıcılığına meydan okumuş haliyle açılacak...

mesele;

dem! vakt! zaman!

O gün gerçekten gelecek mi?
 

Türkistan

Divan Üyesi
Ynt: Mahsun Ayasofya

Bu mu Adalet Dediğiniz ..!

Bütün Alperenlerin hatırlayacağı gibi Eski Genel Başkanlarımızdan Sayın Serkan Tüzün döneminde, Ayasofya Camii Eylemi gerçekleşmişti. Bu eylem sonucunda sanki Bush’u protesto eden Iraklılar gibi göz altına alınan dava arkadaşlarımız mahkemeye sevk edilmişlerdi. Bu zamana kadar süren mahkeme sonuçlandı…

Devletimizin,Milletimizin zararına zerre zeval vermemiş, Ülkenin kolluk gücünü işgal kuvveti görenlerin yaptığı gibi yerdeki taşları söküp atmamış, Türklüğe ve İslama zerre hakaret etmemiş,bazılarının yaptığı gibi Devleti idare edenlerin soyuna sopuna sövmemiş, sözde aydınların yaptığı gibi kendi değerlerini aşağılamamış, Eski Genel Başkanımız Sayın Serkan Tüzün ve 25 dava arkadaşımız 17’şer ay hapis cezasına çarptırıldılar…

Şimdi adalete soruyoruz. Bu adalet dediğiniz terazi hep hainlerin istediği gibi işliyor olsa gerek ki yukarıda saydığımız unsurları gerçekleştirmedikleri için mi bu cezaları aldılar... Bunun cevabını iyi almamız gerekmektedir. Nizam-ı Alem Ülküsünün bahadırları Alperenler bu adalet adaletsiziliğinin peşinde ve takipçisidir.

Hain değiliz, dışarıya bağlı değiliz, Pkk’lı değiliz saf Anadolu çocuğuyuz, bu ülke için kanlarını dökmüş dedelerin torunlarıyız.

Bu adaletsizliğinde düzeltilmesini, düzeltilmediği taktirde ise Ülkemizdeki adalet anlayışından şüpheye düşeceğimizi açık bir şekilde bildiririz…
Alperen Türk Gençliği Adına;

Alperen Ocakları Genel MerkeziBOP’un eşbaşkanı olmaktan şeref duyan anlayışa sesleniyorum: Dün camiler kışlamız, müminler askerimiz dediniz, sonra 300 kilometre ötenizde, Felluce’de camiler Coni kışlası olurken, yan gelip yattınız (!)
“Katolik Papaz geliyor” diye saklambaç oynadınız. Sonra nereden sıkı yediyseniz, havaalanında koşup, sirtaki oynadınız.
Daha dün “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın” diyen siz, Ayasofya’nın kimliğini vurgulamak için namaz kılan Alperen gençliğine “marjinal” diyorsunuz. Aferin alıyorsunuz.
Sen gömlek değiştirmekle kalmadın, derini de değiştirdin… Marjinallikmiş! Hadi oradan!
Muhsin Yazıcıoğlu
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ah Ayasofya yaktın beni...açıl artık!
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ayasofya ibadete açılma kararı çıkar mı bugün dersiniz.O cesaret var mı?
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Pardon yetkisizlik kararı vardı.pardon çok.pardon
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
İliklerime kadar acı veren hadise.Bu utanç sona erecektir.bu yanlışdan dönülecektir.Bu ah kalkacak...basiret dilerim
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ağır bir söz olacak ama Ayasofya istanbul'un namusudur.
S.Muhammed Saki Elhüseyni
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Hırka-i Saadet alayı:Her yıl ramazanın 15.günü bütün devlet erkanı Ayasofya da şeyüislam ile namaz kılıdıktan sonra saraya gelirler ve arz odasında toplanırdı.Padişah ve saray erkânının katılmasıyla Hz.peygamberin (SAV)mübarek hırkalarının muhafaza edildiği Hırka-i saadet odasına gidilirdi.Yedi bohçaya sarılı altından sandıktan padişah tarafından açılır.Bu sırada hafızlar Kuran-i Kerimi okumaya başlarlardı.ilk önce padişah sonra da işaret ettikleri yüzlerini sürerdi.Ziyaretler bitince bizzat padişah tarafından kilitlenirdi.

Bu alay için ayasofya da başlıyor yani.şimdi utanmadan bale yaptırıyorlar da müslüman namaz kılamıyor ayasofyada..:( hiç böyle hakarete uğramadık dicem ama yanılırız.bütün tekkelerimiz de şarap içip dans okullarına çevirdiler...hadsizler.
 

EnesBey

Dîvân Üyesi
Balenin kendisi çok saçma değil mi zaten tuhaf tuhaf hareketler abuk zubuk figurler .En saçma işler hep bu ülkede oluyor nedense_? Durduk yere gündem değişti ne güzel poşet muhabbeti vardı
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Poşete o kadar söz çıktığı için fiyat ile satılmayacak söylentisi var.poşete verilen tepkiyi müslüman kardeşlerimizin çektiği zülume verilmesi ayasofya bizimdir ne müzesi demelerini isterdim.kendi kılıç hakkını koruyamaz velakin poşet konusunu file ile çözerken diğer haksızlıklar için sus pus oturur, rahatsız olmaz .onlara dokunmayan yılan yuva yapmış hanelerinde haberleri yok.
Enesbey bale mantıklı olsa idi ayasofya da yapılması hoş mu olur diye sual etme ihtiyaçı duydum.halk oyunu oynasalar beğenmemiz mi lazımdı ?
 

EnesBey

Dîvân Üyesi
Yöresine göre değişir :D demiyorum tabiki .Sizde düz mantık yürütmeye pek meyillisiniz onu mu demek istedim acaba ben .neyi demek istedim peki
Bu tür hareketler bilinçli yapılıyor balenin kendisine saçma gözüyle bakan birisi olarak bir mabedte bale yapılmasına ne derim acaba .
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
İşte beklenen tepki ,demek okumam bugün arızalı :)
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Ayasofya...Kanayan yaramız.Fatih'in emaneti.O emanet emin ellerde mi?

Ayasofya bir çok kapalı kapının anahtarı başta Kudüs olmak üzre.

Hissiyatımız saman alevi özelliği taşıyıp,eyleme geçilmeden sadece dua ile mücadele ne zamana dek sürecek.

Üstad'ın umut veren sesi kulağımda.
"Gençler !Bugün mu yarın mi bilemem;fakat Ayasofya açılacak!Öylesine açılacak ki ,bu millete iyilik etmiş sanilan kötülerle ,kötülük etmiş sayılan iyilerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek."

Ayasofya denince bizi Serdengeçiren Osman Yüksel Serdengeçti 'yi buyur etmemek olmaz:

" Ayasofya ,Ey muhteşem mabed
Gel etme,bizi terketme
Bizler Fatih'in torunları
Yakında putları devirip
yine seni camiye çevireceğiz."
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

Üst