Serter Safa Nabız -4

UluğBey

Divan Üyesi
Yazarımız : Serter SAFA

Eğitim ve öğretim iki farklı kavramlardır öğrenmeye eğitilmiş bir aslanın ateşli bir çemberden nasıl geçeceğini öğreten -terbiyeci-nin başarısı o aslanı küçük yaşta öğrenmeye eğitmesi ile başlar ve o aslanın çemberden geçişi terbiyecinin iyibir eğitmen aslanınsa iyibir öğrencil olduğunu gösterir. Demmek ki öğrenmeye eğitmek her bünye için geçerli bir yol izler.Doğru yerde- doğru zamanda - doğru kaynak tarafından (anne, baba,terbiyeci vs...). Eğitimin pahalı olduğunu fakat cehaletin daha pahalı olduğunu söyleyerek ülke eğitim ve öğretim sisteminde paralı (parçalı manası olarak da algılanabilir) hizmet veren -şirketlerin- kaçamak yaptıkları bu veczin kabul görülen manasından münezzeh olarak algılanışı ve dikta edilişi parasal kaygıdan ibarettir. Ortada cehaletin zararına yapılmış önemli bir vurgu göremiyorum. Ülkemizde son yıllarda ortaya atılan cehaletin tarifi ne yazık ki tam manasını karşılmaktan öte hatta "o" değildir. Cehaletin kelime manasından başka vurgulamak istediğim farklı bir tarifi vardır cehalet; bilmek yada bilmemek ile tariflenemez ,bilmemek sadece bilmenin olumsuzudur. Cehalet daha büyük bir tehlikedir. Bilmeyene bir şeyi öğretebilirsiniz fakat cehalet yukarıda izah etmeğe çalıştığımız öğrenmeye eğitmenin olumsuzudur. Cehalet ; öğrenmemeye eğitilmiş bünyenin öğrenmek istememesidir. Cehalet bilmek istememektir dolayısı ile cehalette bilmekle bilmemenin farkı yoktur. Öğretmen, hamal, hakim, kapıcı fark etmez. Öğrenmek istemeyen kadar cahil, anlamak istemeyen kadar aptal hiçkimse yoktur.

Eğitimin aile ile başlayacağı hepimizin malumu ama önemi yukarıda tariflemeye çalıştığımız cehalet tehlikesinin bilinmesiyle ortya çıkmaktadır. İnsan belirli bir merakla doğar. Küçük bir çocuğu gözlemlemişseniz bunu görebilirsiniz karşılaştığı objeye olan merakını önce ağzıyla, dokunarak, koklayarak gidermeye çalışır daha sonraları sormaya başlar daha daha sonra araştırmaya yani bilmek için temelde merakını tatmin etmek için belirli aşamalardan geçer. Sonuç olarak sosyal bilimlerin temel sorularını sorar -nedir- ne değildir-nedendir-.

Yazımızın ilk bölümlerinde insanımızı ve yetiştiği sosyal çevresini 3 aşamada ve 3 sosyal çevre modelinde incelemiştik. Sosyal çevre modelleri farklılık gösterdiği için öğrenmeye eğitim sürecide farklılık gösterecektir.
Yaşadığı ve -merak modelleri- ile karşılaştığı sosyal çevresinde öğrenmeye eğitim aldığı bireylerin elinde yetişmek zorunda kalan "varoş" mahalle çocukları ailesinin ona vereceği eğitim aşamasında karşılaştığı boşluğu bu tiplerin elinde dolduracaktır.

Orta direğin çocukları ise Anne ve babanın egolarında şekil almaya kıt imkanlarla yöneltilecek
olmayacağı yahut olmaktan mutlu olamayacağı tiplere dönüştürüleceklerdir. Bu şekillenme modelini üniversite sınavlarında yaptığımız 24 tercih modeline benzete biliriz "Bu olmazsam bu olurum" modeli sakat idealistler ortaya çıkartmıştır. "Ben şunu okumak istiyordumda bunu okudum" diyen kişi yada kişi grubundan uzak durun. Bilmek, öğrenmek ayrı tahsil ve sertifika ayrı şeylerdir. Patronların çocukları genelde aile ve baba eğitiminden pek nasiplenemezler. Ona dadılık eden ya da kreşlerde ders veren kişilerin yansıttığı sosyal çevre modeli ile ailesinin mevcudiyet bulduğu sosyal çevre modeli arasında kalacaktır. Sonra bunalımdan çıkış için kendine kişilik -satın alacaktır-.

Sorun nasıl aşılır? Başarı sağlanacağına inandığımız -imdat freni- Ebeveyn Eğitim Merkezleri kurulmalıdır. Devletin ilgili bakanlıkları hastalığı domuz gribi, aids hatta AB ye giriş müzakereleri gibi ciddiye almaları gerekmekteir.Nedir bu Ebeveyn Eğitim Merkezleri (EEM). Gelecek nesli yatiştirmenin kaygısında olan devletlerin uygulamak zorunda olduğu sistemli, bilinçli, değişen dünya koşulları bakımından güncel metotlarla Aile olabilme eğitimidir. Bölgesel bazda eğitim verecek olan kurum (kentsel yaşam, kırsal yaşam ) bölge gereksinimleri bölge kültür özeliklerini modern bir biçimde yaşatılmasını hedefleyecek. Hatta evlenme adaylarına bu kurumlardan alınacak sertifikaları olmak zorunluluğu getirilicek -daha sornraki yıllarda toplum bilinç düzeyinin kontrol ve gözlemi sonucuna göre sertifika zaruriyeti kalkabilir-, ama ilk 50 yıl için bu EEM kurumlarının varlığı 8 yıllık eğitim ve askerlik hizmeti gibi zornulu olmalıdır. Eğitim tamamen parasız olacak yaş sınırı olmayacak yaş ve cinse göre uzmanların belirlediği bir eğitim verilecektir. Köyden/kentten göçüp köy/kentte yaşamak isteyenler kırsal/kentsel yaşam oryantasyonuna tabi tutlmak kaydı ile buralara yerleşeceklerdir. Pedogoji, pisikoloji, sosyoloji, ekonomi, sağlık, Halk bilimi (ders programı genişletilebilir) çerçevesinde eğitimler verilmelidir. (Belirtilen EEM'e sadece özetle değinilmiştir. Tartışmaya açık bir konudur ilgili kurumla ilgili tartışma başlığı -divana- eklenecektir)

Şuan için suç oranın artış gösterdiği kentlerde (sopalı bekçi maliyeti yerine) acil psikolojik destek birimlerinin devreye girmesi -zaruri- 10-20-30 seanslık devletin öngördüğü birimlerde NLP tarzında yaş ve cinsiyete göre psikolojik destek birimlerinin oluşturulması.
Nüfuz cüzdan numaralarından tespit edilebilme kolaylığı sağlanarak herkesin psikolojik karnesinin çıkartılması ve seanslara olan devamlılığının kontrol edilmesi.
Yazılı ve görsel iletişim araçlarında (özel kanalarda dahil) günün birkaç saatinde bu tarz eğitimlerin verildiği program şartı getirilmesi.
Atlar itler vadisi ya da grup sex fanta(zit)lerinin Türk edebiyatından aşırdıkları çakma -şey-lerin bir an evel ortadan kaldırılması.
Ceza ve ödül sistemi açısından ceza kanunun ilgli maddeleri yeniden düzenlenmesi ve caydırıcı özelliğe dikkat çekilerek şehirlerde ilgili kanun ve müeyyidesi Bilbordlarda , afişetlerde lanse edilmesi bir an önce uygulanması gereken acil başlıklardır.

Dizimizin sonuncu yazısını yayınlarken konuyla alakalı beğenisi yada eleştrisi olan arkadaşların -divanda- açtığım nabız başlığında diledikleri beyanatı yapabilirler.

Buradan:

Nabız...
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt