Nesre çevirme eksiklerim

mahmutg

Divan Üyesi
merhaba arkadaşlar şu beyitleri çevirmek için çok acil yardıma ihtiyacım var. Yardımcı olabilecek var mı acaba
Yir eylese n’ola cânumda atdugun nâvek

O hûba benzedürin kim geye beyaz yelek

Ne gözde eşk ü ne dilde karâr kalmışdur

Ne var idi güzelüm bizden ictinâb idecek

Dimiş o yâr cihânda anunla haşr olmam

Revâ degül mi eger aglasam kıyâmete dek

Tarîk-i mihnete düşdük gamun nihâyeti yok

Neye varur ki ‘aceb hâlümüz bizüm giderek

Olupdur âhum ile yaşuma benüm hayrân

Eger felekde simâk u eger denizde semek

Görünce dâg ile şûr âb-ı eşkümi acıdı

Ri‘âyet eyledi ol yâr hakk-ı nân u nemek

Kapunda tîgüne tutmışdı gerdenin ‘âşık

Yüzine bakmayıcak gitdi boynını egerek

Geçerdi Hâletiyâ yirlere hicabından

Elünde hâmeni seyr eyleseydi tîr-i felek
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

Üst