Tadımlık

Niçin Diyalog

Lamia

Aday Üye
Yusuf Alan​


Diyalog, açılmaktır. Zihnini, ruhunu ve kalbini açmaktır. Karşılıklı açılma, anlayış ve birlikte öğrenmeye götürür. Şartlanmıştık, peşin hüküm ve taassuplardan kurtulmanın bir çaresi de, diyalogtur.

Diyalog kuran dikkat eder, önem verir, dinler, anlamaya çalışır ve katkıda bulunur. Karşılıklı anlayış ve katkı, derinleşmeye yol açar. Paralel aynalardaki görüntülerin sonsuza uzaması gibi derinleştikçe derinleşilir.

Diyalog kelimesi "dia" ve "logos" eklerinden oluşur. Dia "içinden" veya "arasından", logos ise "söz1' veya "mânâ" demektir. Diyalogta mânâ. bir nehir gibi karşılıklı akar. Bu akışın dinamik bir tabiatı vardır. Sürekli değişir ve gelişir. Bazen ortak mânâ havuzlarında toplanmalar olur, yani uzlaşmalar görülür. Ancak diyaloğun asıl hedefi uzlaşmak değil, ihtilâflar olsa bile anlamaya çalışmak ve hoş görmektir. Diyalog, münakaşa ve münazaradan çok farklıdır. Diyalog kuran savunmaya, yenmeye, susturmaya değil; birlikte keşfetmeye. Öğrenmeye ve anlamaya çalışır.

Diyalogların verimli geçmesi İçin şu üç vasfa sahip olunmalıdır:

1. Samimiyet

İyi niyet itimat doğurur. İtimat da derinlerdeki düşünce ve duyguları açığa çıkarır. Samimi insanlar iletişim ve etkileşimden çekinmezler,

2. Tevazu

Kâmil insan sürekli kendini sıfırlar. Mütevazı İnsan haddini bilip tecavüz etmez. Tevazu çok az şey bildiğimizi ve çok fazla şey öğrenmemiz gerektiğini far-ketmek, değişim ve gelişime açık olmak demektir. Tevazunun hâkim olduğu diyaloglarda müşterek ilim sınırlarının farkına varılıp meçhullere doğru birlikte keşfe çıkılır. Bilinenlerden bilinmeyenlere seyahat edilir.

3. Bilgilenme İsteği

İnsanın fıtratında merak ve hakikati talep etmek vardır. Bilme ve anlama merakı diyaloğu besler. Meselâ şu sorulara birlikte cevaplar bulabiliriz: Kimiz? Nereden geldik? Yolculuğumuz nerede bitecek? Yaratıcı'yı nasıl tanıyıp sevebilir. O'na nasıl ulaşabiliriz? İnsan, hayat ve kâinat arasındaki korelasyonlar nelerdir? Din ve bilim arasında iddia edildiği gibi ihtilâflar var mıdır? Sorgulayıcı, hür ve matematiksel nasıl düşünebiliriz? Kolektif şuurdan nasıl istifade edebiliriz? Sanatı, kısır ideolojik baskılardan uzak tutup, evrensel estetik değeri olan eserler nasıl verebiliriz? Fizikî kanunlar benzeri manevî kanunları, hayatın kanunlarını nasıl keşfedebiliriz? Huzura ulaştırıcı ruhî tecrübeleri nasıl edinebiliriz?...

İhtiyar gezegenimizin ölümüne kadar doğacak olan çocuklar ve torunlarımızın akıl ve kalplerinin aydınlanmasına katkıda bulunmayı: hak. fazilet, Yaratıcının hoşnutluğu, dayanışma, birlik ve kemalâtın yetim kalmadığı bir dünyada yaşamayı hangimiz istemeyiz ki? Birlikte keşfetmek, birlikte öğrenmek, birlikte anlamak... Erdeme, hikmete ve sonsuza birlikte yolculuk ederken, farklılık ve kesretle değişip gelişmek, hayata renk katıyor.
 

Hatırlatma

Lütfen alıntıladığınız içeriğin dış linkini değil içeriğin kendisini paylaşınız.Siyasi yazılar paylaşmamalıyız.Alıntıladığımız yazarın yazarını paylaşalım.Yayınlanan yazılardan divan sorumlu tutulamaz.

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt