Niçin "Tanrı" değil de "Allah" tabiri..

Kasten Allah yerine Tanrı diyenler gözardı edilirse, O'na iman edenlerin Tanrı kelimesiyle onu kastetmesi ne derece doğru bir tavırdır? Yazar Ahmet Hulusi kelimelerin öneminin altını çizerek bu soruya yanıt veriyor:

Dilimizdeki "TANRI", "iLÂH", "MÂ’BUD", kelimeleri ile bunların ingilizce'deki karşılığı olan "GOD", Fransızca'da karşılığı olan "DiYö", Almanca'da karşılığı olan "GOT" kelimeleri hep "TAPINILACAK bir varlık" kavramını ifade eden kelimelerdir... Yani, insanlar, bu kelimeler ile öTEDEKi bir mâbuda. ilâha, tanrıya işaret ederler!..

"ALLAH" kelimesi ise öZEL olarak bir varlığın ismidir; ki, o varlığa işaret etmek ve O varlığı tanıtmak için, ya çeşitli vasıflarıyla târif ederiz; ya da bu vasıflarına çeşitli isimlerle işaret ederiz... Ancak, bütün bu isimler, hep, O varlığın, sadece ve sadece çeşitli vasıflarına işaret eder; ve o vasfı yönünden O'nu târif eder...

Meselâ, bu fakîre "HULÛSi" derler... Bu isim, O'nun özel ismidir... Herhangi bir lisâna bu ismi çeviremezsiniz... ingilizce de olsa, Fransızca da olsa hep gene "HULÛSi" denmek zorunluluğu vardır...

işte bunun gibi, "ALLAH" isminin de, öZEL bir varlığın öZEL ismi olması nedeniyle, başka bir kelimeye çevrilmesi, veya başka bir kelimeyle anılması mümkün değildir...

Esasen. yukarıda belirttiğimiz gibi, diğer kelimeler "tanrısallık kavramına" işaret ederken; "ALLAH" kelimesi ise tamamıyla öZEL bir VARLIğA işaret eden öZEL bir isimdir....

Bu sebepledir ki, tanrısallık ifade eden hiç bir kelime, asla "ALLAH" kelimesinin yerini tutamaz!...

"ALLAH" yerine “TANRI” kelimesini kullananlar, bunu ya cahillikten, bilgisizlikten kullanmaktadırlar; ya da kavrayış yani idrak yetersizliğinden konuyu değerlendiremedikleri için yapmaktadırlar...

Nitekim, bu konuya, Türkiye'de yazılmış en değerli tefsir olan Elmalı'lı Hamdi Yazır merhumun "HAK DiNi KUR'ÂN DiLi" isimli eserinde şöyle temas edilmiştir:

"Gerek ismi has olsun, gerek ismi âlem, "ALLAH" ismi celâli ile, yine "ALLAH"tan maada hiç bir mâbud yad olunmamıştır...

Meselâ, TANRI, HUDA isimleri, "ALLAH" gibi ismi has değildir.. iLÂH, RAB, MÂBUD gibi genel mânâ ifade eden kelimelerdir...

Arapça'da iLÂH’IN cemine(çoğuluna) ALiHE, RABBIN cemine de ERBAB denildiği gibi Fars'çada da HUDÂ'nın cemine HUDÂYAN ve lisanımızda dahi TANRILAR, MÂBUDLAR, iLÂHLAR, RABLAR denmiştir; çünkü bunlar haklıya ve haksız ıtlak edilmiştir... Halbuki hiç "ALLAH'LAR" denilmemiştir ve denemez!.. Böyle bir tâbir işitirsek, söyleyenin cehline veya gafletine hamlederiz!..

"TANRI" adı böyle değildir; mâbud, ilâh gibidir.. Bâtıl mâbudlara dahi "TANRI" ismi verilir.. Müşrikler birçok tanrılara taparlardı.. Filanların tanrıları şöyle, falanların tanrıları şöyledir denilir..

Demek ki, "TANRI" ismi geneli, "ALLAH" ismi özelinin müradifi değildir, en genel bir tâbirdir...

Binâenaleyh, "ALLAH" ismi, "TANRI" adı ile tercüme olunamaz!." (c:1-s:24/25)

işte, böyle özel bir ismi olan ve “CüZ” kavramından dahi münezzeh bulunan varlığa kişi "ALLAH" dediği zamanda, bu kavram yanı sıra bir de “cüz” tasavvur ederse; ya da bir “CüZ” kabul ederse, bu hangi isim ve kavram altında olursa olsun, o kişi "ALLAH"a şirk koşmuş olur; yani "ALLAH" gerçeğini örtmüş ve bir "TANRI" kabullenmiş olur!...

Ki bu durumda da şu âyetle uyarılır:

-ALLAH YANISIRA TANRI OLUşTURMA!... Sonra aşağılanmış ve kendi başına bırakılmış olursun.. (17-22)
işte bu konuda ikinci bir uyarı daha:

-"ALLAH" YANISIRA TANRI EDiNME!... (28-88)

Yani varolan gerçek mutlak varlık "ALLAH" iken; sen, "ALLAH" kavramından gaflete düşüp, "ALLAH" ismiyle işaret Edilen varlığı ötende bir TANRI sanıp; böylece, bir TANRI edinmiş durumuna düşme!...

ötede, ya da ötende bir tanrı kabul etmek suretiyle, farkında olmadan "ALLAH" kavramı ve anlamı dışına çıkarak, "tanrı" kavramı içine girersin..

Böylece de Kur'ân-ı Kerim'in açıklamış olduğu "vahdet" idrakından kendini mahrum etmiş olursun...

Ve böylece de "nefsine en büyük zulmü yapmış olursun"

-KESiNLiKLE şiRK EN BüYüK ZULÛMDüR!

Allah'a "tanrı" denip denmeyeceğini yine Allah'ın bize öğrettiği kendi isimlerine bakarak da cevap verebiliriz. Eğer Allah'ın ve Resulu'nün öğrettikleri isimler arasında varsa, Allah'a Rahman dediğimiz gibi tanrı da deriz. Ama yoksa, Allah kullarına kendini o isimle tanıtmamışsa dememek daha doğru olur. Bu konuya bir ayetle daha da açıklık getirebiliriz; "En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin...."(Araf 180) yani bu ayetin bir diğer manası da, bu isimler arasında olmayan isimlerle dua etmeyin manasına da gelir.

Öyleki, tanrı kelimesi yer tanrısı, gök tanrısı gibi insanlar tarafından uydurulan ve ilah olma özelliklerinden uzak olan şeyler için kullanılıyor. Allah içinde tanrı kelimesini kullanan kişinin kastı, Allah'a bir yer vermekse, bu niyet o insanı baş aşağı götürebilir, yok eğer cehaletinden dolayı söylüyorsa mazur görülmesi uyarılması daha uygun olacaktır...
 

ferahsan

Dîvân Üyesi
Ynt: Niçin "Tanrı" değil de "Allah" tabiri..

Bence bu benim insana insan demem gibi birşey.. Her insanın bir adı var ama sonuçta insan. Ancak biz biliriz ki milyonlarca insan var ve zihnimizde bir insan tasavvuru bulunmakta.. Ve yine bizim bir Tanrı tasavvurumuz da var ve buna göre O tek.. Bir başka ifadeyle bizim tek olan Tanrımız; Allah.. Yani İlah'ımız Allah demekle Tanrı'mız Allah demek arasında ne fark var? Ben hiçbir zaman elimi açıp Tanrım diye dua etmem, buz gibi birşey bu.. Ama;

gece yürüyüşü' Alıntı:
işte, böyle özel bir ismi olan ve “CüZ” kavramından dahi münezzeh bulunan varlığa kişi "ALLAH" dediği zamanda, bu kavram yanı sıra bir de “cüz” tasavvur ederse; ya da bir “CüZ” kabul ederse, bu hangi isim ve kavram altında olursa olsun, o kişi "ALLAH"a şirk koşmuş olur; yani "ALLAH" gerçeğini örtmüş ve bir "TANRI" kabullenmiş olur!...
Bu kadarı da abartı bana göre..
 

adlena

Dîvân Üyesi
Ynt: Niçin "Tanrı" değil de "Allah" tabiri..

Konu 10 yıl önce açılmış yine de geç kalmış sayılmam:)
Tanrı mı Allah mı sorunsalı için, yazılan veya okunan harfler farklı olsa da mana ile kastedilen (para makam güç vb.) olunca Yaratıcıya Allah demenin hiç bir anlamı kalmıyor dostum.Sözüm Meclisten dahi içeri.
 

Hatırlatma

Lütfen alıntıladığınız içeriğin dış linkini değil içeriğin kendisini paylaşınız.Siyasi yazılar paylaşmamalıyız.Alıntıladığımız yazarın yazarını paylaşalım.Yayınlanan yazılardan divan sorumlu tutulamaz.

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt