Nikolay Berdyaev ve felsefesi..

  • Konbuyu başlatan Üye silindi(kendi isteğiyle)
  • Başlangıç tarihi
Ü

Üye silindi(kendi isteğiyle)

NİKOLAY BERDYAEV "İnsanın Yazgısı" adlı eserinde etik hakkında üçlü ayrım yapmıştır. Kurtuluş etiği, Yasa etiği ve Özgürlük etiğidir. Nikolay'a göre, etiğin asıl amacı ahlaki tecrübedir. Etik sadece teorik felsefi bir disiplin değildir. Etik aynı zamanda ahlaki bir aktivitedir. Normatif etik teorisine tiranlığa benzetmektedir. Aşırı derecede demokrasi yani özgürlük talebi beraberinde tiranlığı getirir. Nikolay Berdyaev etiğin hem teorik hem de pratik olmasını vurgulamıştır. Nikolay yasa etiğinde yasaların üstünlüğünü ve yaptırım gücünü ele alır. İnsanın davranışına yön verir. Yasa etiğinin öznesi, esas olarak birey değil toplumdur. Yasalar bireylere göre yapılmaz. Toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenir. Toplumun ahlak yasasının bekçisi olur. Yasa etiği sayesinde toplumdaki bireyler eşit haklara sahip olur. Yasa etiği bireyin ele almadığı gibi; bireyin biricikliğini ve eşsizliğini de gözardı eder. Yasa etiği, emir ve yasak ikilisi gündemde tutar. Yasa etiği bireyi dikkate almadığı için insan bu durumdan kaçmak ister. Burada birey Kurtuluş etiğine davetiye gönderir. Bilinmelidir ki hiçbir yasak insanı mutluluğa ve özgürlüğe götüremez. Birey yasanın iktidarından kurtulmak ister.
Kurtuluşa duyulan özlem Kurtuluş etiğini gerçekleştirme yolunda ilk adımlarını atar. Kurtuluş etiğinin temelinde bireyin çekmiş olduğu ızdıraplardan kurtulması ve kendi özgürlüğünü inşa etmesi yer alır. Birey burada Tanrı'nın yardımıyla ızdıraplardan kurtulacağına inanır. Bu şekilde Tanrı'nın ateş gibi yeryüzüne inmesi ve bu ateş sayesinde günahlar ve kötülükler yanarak yok olacaktır. Etrafı iyilik ve güzellik saracaktır. İnsanlar bu şekilde iç refaha ulaşabileceklerdir.
Özgürlük etiği ise, değerlerle ilişkilidir. Özgürlük etiği; cennet cehennem, iyilik kötülük gibi şeyleri odaklanmaz. Özgürlük etiğinin amacından bireyin dünya ile ilişkisi yer alır. İnsanın çıkarını ve menfaatini esas alır. Özgürlük etiği bireyi ele alır. Bu nedenle bireyin biricikliğini ve eşsiz olduğunu vurgular. Bireyin ahlaki etkinliği çevreden değil de, bizzat bireyin vicdanından kaynaklandığını vurgular. Birey iyilik-kötülük, günah-ayıp gibi kelimelere sıkıştırılmış insan ancak vicdanı ile özgürleşebilir. Yaratıcılık etiğinde birey yeni şeyler meydana getirmeyi ister. dünyada mevcut olmayan ve bireyin hür iradesiyle farklı şeyler ortaya koyduğunu görmek olanaklıdır. Yaratıcılık eteğini bireyin makinadan farklı olduğunu vurgular. Birey aynı şartlar altında farklı şekilde hareket edebilir. Aynı hareketi beklemek olanaksızdır. Ahlaki hayatın ilk şartı bireyin özgürlüğünü kabul etmektir. Birey özgür bir şekilde davranırsa, o hareketini ahlaki açıdan ele almak mümkündür. Özgürlük bilinen nesnede değildir. Asıl özgürlük bilen öznededir.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

xen

Üst Alt