Osmanlı’da Aşk Mektupları

Mina

Eskici...
FF3DBAB8-967E-4C15-BC53-25036FADBB3E.jpegŞule-i ruhum,Necm-i hayatım, Efendim...
Meleklerin semada bulundugunu bana cocuklugumda ögretmislerdi.
Bilmem , bugün aksini müşahede ediyorum.
Evet ,onlar yeryüzünde de yaşarlarmis.
Gözlerim onlarin en büyük şahididir.
Ey melek,sözüm size ! Kalp ve ruhum yine size...
Şimdiye kadar kiymettar bildigim hayatim ve kimseye vermedigim gönlüm hep sizedir...
Ruh ve hissiyatinizi anlamak üzere karalamaya cesaret ettigim bu muhabbetnameyi melegimin cömert eline uzatir ve başimi pak sinesine dayayarak o hassas kalbin atışıni yakindan işitmek ve o his ile lezzetlenmek isterim benim kiymetli,tatli hayalim efendim..
.
 
Son düzenleme:

Dilhun

Dîvân Üyesi
H.Halit Atlı 'nın,"Osmanlı'da Aşk Mektupları" adlı bir kitabı olsa gerekti.

Her kitaba sahip olamama serzenişini de şöyle dile getiriyorum :"kitaplar pahalı olmamalıydı"
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Kanunî'nin ,Hürrem Sultan'a yazdığı şiir şekline bürünmüş mektubu...

Celis-i halvetim, varım, habibim mâh-ı tabanım
[Benim birlikte olduğum, sevgilim, parıldayan ayım]


Enisim, mahremim, varım, güzeller şâhı sultanım
[Can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım]

Hayatım hâsılım,ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim
[Hayatımın, yaşamımın sebebi Cennetim, Kevser şarabım]

Baharım, behçetim, rüzum, nigarım verd-i handanım
[Baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm]

Neşâtım, işretim, bezmim, çerâğım, neyyirim, şem’im
[Sevinç kaynağım, içkimdeki lezzet, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ışığım, meş’alem]
Turuncu u nar u narencim, benim şem’-i
şebistanım

[Turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin, visal odamın aydınlığı]

Nebâtım, sükkerim, gencim, cihan içinde bi-rencim
[Nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim]

Azizim, Yusuf’um varım, gönül Mısr’ındaki hanım
[Gönlümdeki Mısır’ın Sultanı, Hazret-i Yusuf’um, varlığımın anlamı]

Stanbulum, Karaman’ım, diyar-ı milket-i Rum’um
[İstanbul’um, Karaman’ım, Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim]

Bedahşan’ım ve Kıpçağım ve Bağdad’ım, Horasanım
[Değerli lal madeninin çıktığı yer olan Bedahşan’ım ve Kıpçağım, Bağdad’ım, Horasan’ım]

Saçı mârım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimârım
[Güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım!]

**ürsem boynuna kanım, meded he na-müsülmânım
[Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey Müslüman olmayan güzel sevgilim]

Kapında çünki meddahım, seni medh ederim daim
[Kapında, devamlı olarak seni medhederim, seni överim, sanki hep seni övmek için görevlendirilmiş gibiyim]
Yürek pür gam, gözüm pür nem, Muhibbi’yim* hoş halim!”

[Yüreğim gam ile, gözlerim yaşlarla dolu, ben Muhibbi’yim, sevgi adamıyım, bana bir şeyler oldu, sarhoş gibiyim. Bir hoş hale geldim.]”
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
@Mina ...açtığım her başlığı işgal ediyorsun dersen hakkın var:)Ağza bal çalan konu başlıklarının encamı bana çıkıyor:)
 

Mina

Eskici...
Estagfurullah demiyorum tabiki.Konular katılım olunca daha güzel oluyor:)
 

Mina

Eskici...
444


Ey perestîde-i ruh

Yazı ile size hitap cesaretinden dolayı beni affediniz,mazur görünüz. İhtimal ki haberiniz yok. Siz benim için tabiatın bütün güzellikleri oldunuz. Semalara bakıyorum,gözleriniz kadar güzel değil. Şafakların,fecirlerin pembeliği,gül renkli çehreniz yanında bir hiç. Güneş doğuyor ,evet nurlar saçılıyor;lakin sizin uzaklardan gelmeye başlamanız ruhumu titretiyor. Siz tabiatın bir özü,bütün güzelliklerin hülâsasısınız.
Ruhum yalnız güzelliği sizde buluyor,siz olmayınca her şey,her güzel şey sönük. Rica ederim,bunu biliniz ki sensiz dünyayı karanlık gören biri var. Sizi hiçbir an hayalinden silmeyen ruhu her gün bir saniye olsun yâd et,olmaz mı meleğim?

F.K
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt