Revani divanında nesr

Doa

Divan Üyesi
Cihān ṣarrāfları naẓm cevherine ṭālib ve devrān ẖᾱceleri metāʿ·ı şiʿrüme rāġıb olup dāyim tertīb·i dīvān ve her dem taḥrīr·i eşʿār·ı perīşān olmaġa17 ḥüsn·i iḳdām ve kemāl·i ihtimām gösterürlerdi. Eks̲eriyyā maḥbūblar nāme·i eşʿārumı ġonca·i zanbaḳ gibi ārāyiş·i destār ve ʿāşıḳlar ṭūmār·ı güftāruma ḥamāyil gibi18 iʿtibār iderlerdi. Ammā ẖāṭır·ı fāṭırda ol niyyet ve żamīr·i ḳāṣırda ol ʿazīmet yoġ idi kim düşen eşʿār ve vāḳiʿ olan güftār sevāddan beyāża götürüleydi eks̲er düşen ḳaṣāyid memdūḥa vāṣıl olmaġ içün taḥrīr ve ṣādır olan eşʿār cānānelere irsāl olunmaġ içün tasṭīr olınurdı. İttifāḳ şol eyyāmda ki dil·i āşüfte-ḥāl ü perīşān-aḥvāl mücāvir·i Kaʿbe·i kūy·ı yār ve zāyir·i Ḥarem-ẖāne·i dildār olmaḳdan ferāġat eyleyüp ʿazm·i Beytu'llāh ve sefer·i Kaʿbe·i şerīfe şerrefehā'llāhu niyyet ve ʿazīmet göstermişdi.

Bunu günümüz Türkçesine çevirebilen arkadaşlarım var mı acaba bazı kelimelerde çok zorlandım
 

UluğBey

Divan Üyesi
Cihān ṣarrāfları naẓm cevherine ṭālib ve devrān ẖᾱceleri metāʿ·ı şiʿrüme rāġıb olup dāyim tertīb·i dīvān ve her dem taḥrīr·i eşʿār·ı perīşān olmaġa17 ḥüsn·i iḳdām ve kemāl·i ihtimām gösterürlerdi. Eks̲eriyyā maḥbūblar nāme·i eşʿārumı ġonca·i zanbaḳ gibi ārāyiş·i destār ve ʿāşıḳlar ṭūmār·ı güftāruma ḥamāyil gibi18 iʿtibār iderlerdi. Ammā ẖāṭır·ı fāṭırda ol niyyet ve żamīr·i ḳāṣırda ol ʿazīmet yoġ idi kim düşen eşʿār ve vāḳiʿ olan güftār sevāddan beyāża götürüleydi eks̲er düşen ḳaṣāyid memdūḥa vāṣıl olmaġ içün taḥrīr ve ṣādır olan eşʿār cānānelere irsāl olunmaġ içün tasṭīr olınurdı. İttifāḳ şol eyyāmda ki dil·i āşüfte-ḥāl ü perīşān-aḥvāl mücāvir·i Kaʿbe·i kūy·ı yār ve zāyir·i Ḥarem-ẖāne·i dildār olmaḳdan ferāġat eyleyüp ʿazm·i Beytu'llāh ve sefer·i Kaʿbe·i şerīfe şerrefehā'llāhu niyyet ve ʿazīmet göstermişdi.

Bunu günümüz Türkçesine çevirebilen arkadaşlarım var mı acaba bazı kelimelerde çok zorlandım
Önce selam, sonra kelam...

Bazı kelimelerde zorlanmışsınız , zorlanmadıklarınızı çevirip çeviremedikleriniz konusunda divan ahalisinden yardım isteyebilirsiniz :)

yemeği yapması gereken sizsiniz. Önlüğünüzü giyip tencerenin başına geçin bakalım. Sonrası Allah Kerim.

Hoşgeldiniz.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Önemli Hatırlatma

Önce selam sonra kelam düşüncesiyle divan üyelerine kendinizi tanıtıp bir Merhaba diyerek yardım isteyebilirsiniz

Benzer konular

xen

Üst Alt