Şaire omuz atmak

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
sen kalk "sende sıklet/bende kıyafet" de... aynı sen "ben şairim gaibi kurcalayan çilingir/canlı cenzalerin başında münker nekir"de de... e oldu mu ama?
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ey şuera taifesi. Siz yazmasaydınız ben yazardım. Hikmet-i hüda hem tevellüdüm sonra hem yazılanı yazmayı sevmiyorum. Yazdıklarınızı okuyorum çün ki söyledikleriniz asli itibari ile size ait değil. Çok da böbürlenmeyin ben şairim diye. İki nefeslik mısranız var...
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Şiir okuyucusuna nasihatler

1. Nasihat.

Şiir ile şairi bir tutmayın.

1. Hikmet: Şair ile yakınlık kurmayınız. Şiiri ıskalamanıza sebebiyet verir. Şair ile illa yakınlık kuracaksanız şayet şiir didik didik edildikten sonra yakınlık kurunuz. Böylece asgari hasar almış olursunuz. Endişe etmeyiniz şiir didik didik edildikçe bozulan bir şey değildir aksine şiir didik didik edildikçe çoğalan, artan, bereketli bir şeydir.

2. Hikmet: Şiirin gelen bir şey olduğunu ve size de okuma esnasında şair üzerinden geldiğini ıskalamamış olursunuz. Fenafişşair değil fenafişşiir.

3. Hikmet: Unutmayın şiir size de geldi sadece fark etmediniz. Şiirin kendisine geldiğini fark edip aslına en yakın manada ifade edebilen şairdir. Vasati okuyucu kendisine geleni ifade edemese bile ifade edildiğinde hatırlayandır.
 
Son düzenleme:

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Şaire omuz atmak :) sanki sana kafa göz dalmışlar gibi olmuş :)
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Şaire omuz atmak :) sanki sana kafa göz dalmışlar gibi olmuş :)

Sağlam ahbablıklar kavgayla başlar. Konuşarak değil vuruşarak. Konuşmada kural ihlali yapmaz insan zira aklı başındadır. Kavga akılın değil nefsin galebe çaldığı bir vaziyettir. Kavgada meydana çıkan ahlak ne ise kişi o ahlak üzerinedir. Kavgada çitkefleşen esasında çirkeftir. Kavgada mertliği elden bırakmayan ise esasında merttir. Şair kısmına hayranlıktansa kavga etmeyi tercih ediyorum.

Merdanelik asaleti meydanda bellolur diyor ve meydana iniyorum. Karşıma çıkana da omuz atıyorum ki çektiği peşrev ile güreşi tetabuk ediyor mu göreyim. Diğer türlü aslanı çakala yem etmek de pekala mümkün. İster ismet ister necib ister baki olsun ismi şaire şu değişmez kaide ile omuz atıyorum: Allah kelamı ve Efendimizin sözünden hariç bütün sözler nakıslık ile malul. Ne çapta kuvvetli olursa olsun bu maluliyetten her söze pay düşmüştür. Siz bakmayın şair kısmının "dağ başı benim" deyuben esip gürlemesine. İrtifa ve rüzgar çarpar adamı.
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Şiir okuyucusuna nasihatler

2. Nasihat.

Şiir bir lisan meselesidir.

1. Hikmet: şairin çapı ne kadar büyük olursa olsun bir haddi vardır. Şairin çapını lisanı tesbit ve tayin eder. Hangi şiir olursa olsun muhakkak lisan haddi ile mahduttur. Lisanda derinleşmeksizin şiir yazmak mümkün değildir. Derinleşmek ise tefekkürsüz olabilecek bir şey değildir. Divaneler müstesna. Şiir okurken aynı zamanda bir mütefekkir ile sohbet eder okuyucu. Vasati okuyucu için bu derinliğin ilk emaresi "hayret"tir.

2. Hikmet: şiir zihinde beliren ham hali ile nas içine çıkmaz, çıkarılmaz. Yontulur ve tezyin edilir. Has şiir dediğimiz şey ham şiirin üzerinde çalışılması sureti ile zahir olur. Bu hem bir mecburiyettir hem bir nakıslıktır. Nakıslıktır zira şiir maddi bir sanat değildir. Resim, heykel, ebru ve sair gibi. Ham haline yapılan her müdahale ilk geleni bozar. Maddi sanatlar maddenin içindekini ayan etmek muradadında iken şiir söz yolu ile maddileşmek zorundadır. Mecburiyeti budur. Şairin müdahalesi ne kadar ustalıkla olursa olsun şiirin yontulması manasına gelir ki hasıl olan şiir aslında ilk gelen olmamış oluyor. Bu da nakıslığı.

Hikmet-i hüda mükemmelliği kendine mahsus kılmış ya hu!
 

Mahşer

Dîvân Üyesi
Şiir okuyucusuna nasihatler

1. Nasihat.

Şiir ile şairi bir tutmayın.

1. Hikmet: Şair ile yakınlık kurmayınız. Şiiri ıskalamanıza sebebiyet verir. Şair ile illa yakınlık kuracaksanız şayet şiir didik didik edildikten sonra yakınlık kurunuz. Böylece asgari hasar almış olursunuz. Endişe etmeyiniz şiir didik didik edildikçe bozulan bir şey değildir aksine şiir didik didik edildikçe çoğalan, artan, bereketli bir şeydir.

2. Hikmet: Şiirin gelen bir şey olduğunu ve size de okuma esnasında şair üzerinden geldiğini ıskalamamış olursunuz. Fenafişşair değil fenafişşiir.

3. Hikmet: Unutmayın şiir size de geldi sadece fark etmediniz. Şiirin kendisine geldiğini fark edip aslına en yakın manada ifade edebilen şairdir. Vasati okuyucu kendisine geleni ifade edemese bile ifade edildiğinde hatırlayandır.
Çok çok beğendim hemide... Düşünsene hem kazın başını okşayacaksın sonra çiğerine ekmek banacaksın... Olmaaazzz...
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

Üst