Dilhun

Dîvân Üyesi
"Inter delicias semper aliquid saevi nos strangulat

Sevinçlerimizin ortasında bizi kederlendiren bir şeyler vardır."

(Melankolinin Anatomisi'nden)
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Benim kurtuluşum ancak benim gibi,benim kadar kurtuluşu özleyenin bana el vermesiyle mümkün.
I.Özel-Erbain
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Hoca, medresede ders anlatırken, genç mollalardan biri parmak kaldırmış:

“Susadım hocam!”

Hoca dilin basitliğine sinirlenmiş:

“Susadım denmez... ‘Derûnum âteş-i nâr ile püryân idigünden, bir kadeh-i lebrîz âb-ı hoşgüvâr nûş eyleyerek teskîn ve bu sûret ile iktisâb-ı ferâh-ı bî-şumâr eylemeliyim’ demeliydin...”

Ve sopasını sallayarak eklemiş:

“Cahiller gibi ‘susadım’ demek olur mu?”

Aradan zaman geçmiş, bir gün sınıftaki mangaldan sıçrayan bir kıvılcım, gelip hoca efendinin sarığının kıvrımına girmiş... Yakıyor. Hocanın haberi yok.
Genç molla hemen parmağını kaldırmış:

“Ey hâce-i bî-misâl, v’ey üstâd-ı zî-kemâl, bu şâkird-i pür-ihmâl, şol vechile arz-ı hâl eyler ki; bi hikmet-i müte’âl, nâr-ı mangaldan bir şerâre-i cevvâl pertâb ile ser-i âliyyü’l âlinizdeki sarığı iş’âl eylemiştir.”

Hoca, elini başına atar atmaz sarığın tutuştuğunu anlar . Ve bağırır:

- Bre mel’un, sarığın tutuştu desene!
Kaynak :ebcedçelebi
 

mehmetaluc

Dîvân Üyesi
"Binlerce aç insanın karnını doyurabilecek, binlerce yetimin yüzünü güldürebilecek denli çok parayı nasıl, ne zaman, hiç utanmadan, yalnızca kendi hoşnutluğunuz için harcadınız. Evler, tarlalar sanki sizinmiş gibi davranıyorsunuz. Her şeyin tek ve gerçek sahibinin yalnızca yüce Allah olduğunu nasıl unutursunuz? Her şey O'ndan gelip istediği zaman O'na yönelmeyecek mi? Tıpkı bizlerin de günahlarımız ve sevaplarımızdan başka hiçbir şeyi birlikte O'na döneceğimiz gibi? Din kardeşlerim, varsıllık bir insanın sahip olduklarında değil, fakat, varsılığı olmadan yaptıklarındadır. Allah'tan korkun! Allah'tan korkun! Yaşlandığınız zaman da gençken de O'ndan korkun! Güçsüz olduğunuz zaman O'ndan korkun, fakat güçlü olduğunuz zaman da ondan korkun! Güçlü olduğunuz zaman O'ndan daha çok korkun çünkü o zaman Allah da size acımasız olacak. Ve şunu da bilin ki Allah'ın gözleri bir sarayın görkemli kapılarının ardında olanı da görür, bir kulübenin kerpiç duvarları arkasındakileri de. Sarayların duvarları arasında neler görüyor acaba?"


Afrikali Leo / Amin Maalouf
(s. 44)
Afrikalı Leo yu okumak gerekir.
 
Ü

Üye silindi(kendi isteğiyle)

Nerede doğduğunu bilmeyen,nerede öldüğünü de bilemez. “Rahim”de doğduğunu bilen “Rahman”a kavuşacağını da bilir. Nerede doğduğunu bilmeyen,ne olduğu belirsiz yataklara dayar sırtını. Nerede doğduğunu bilmeyenler,nerede doğduğunu bilenlerden öç alırlar.
 

UluğBey

Divan Üyesi
Nerede doğduğunu bilmeyen,nerede öldüğünü de bilemez. “Rahim”de doğduğunu bilen “Rahman”a kavuşacağını da bilir. Nerede doğduğunu bilmeyen,ne olduğu belirsiz yataklara dayar sırtını. Nerede doğduğunu bilmeyenler,nerede doğduğunu bilenlerden öç alırlar.
Hocam kitaptan bir kesit dediğiniz için kitaplardan kesitlerin paylaşıldığı bu başlığa aldım bu iletiyi
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Bu ne biçim bir dünya! Gene de dengeyi bozmadan yaşayabiliyor bu adam. Hayır Milena, dengeye dil uzatmamamız gerekir!

Milenaya Mektuplar.(seviyorum kafka kafasını)
 

Hatırlatma

Lütfen alıntıladığınız içeriğin dış linkini değil içeriğin kendisini paylaşınız.Siyasi yazılar paylaşmamalıyız.Alıntıladığımız yazarın yazarını paylaşalım.Yayınlanan yazılardan divan sorumlu tutulamaz.

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt