Tasavvuf nedir?

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: Tasavvuf nedir?

Mahşer' Alıntı:
Allah, size Kitab'ı (Kur'ân'ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur'ân'ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma.(kopyla- yapıştır)(Enam 114)

Bu ayete muhalefet olabilir miyiz?

inşallah indi ve enfüsi konuşmayacağımı ifade etmiştim. önceki yazdıklarımdan farklı bir şey demeyeceğim. -haşa- muhalefetlik ise muhal elbette.
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: Tasavvuf nedir?

cenab-ı Allah azimüşşan hazretlerine. himmet yardım demektir. zikrettiğin ayetlerde buyurulduğu gibi. bir başka manada himmet iradenin bir noktada toplanması hadisesidir ki bu dahi cenab-ı Allah azimüşşan hazretlerinin inayeti ile olur. her şey gibi. yani zati bir mesele değildir himmet. iş bu sebebten bu yardım işinde ne yardım edenin ne yardım edilenin haberdar olmasına lüzum yok.
 

Mahşer

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

mehmet baki' Alıntı:
cenab-ı Allah azimüşşan hazretlerine. himmet yardım demektir. zikrettiğin ayetlerde buyurulduğu gibi. bir başka manada himmet iradenin bir noktada toplanması hadisesidir ki bu dahi cenab-ı Allah azimüşşan hazretlerinin inayeti ile olur. her şey gibi. yani zati bir mesele değildir himmet. iş bu sebebten bu yardım işinde ne yardım edenin ne yardım edilenin haberdar olmasına lüzum yok.

Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. (Fatır 18)

Allah Allah yazdıkların ayetlerle çelişiyor gibi? bana bir açıklama yap Bakii ben mi yanlış anlıyorum ayetleri yoksa...
 

Mahşer

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Neyse Bakii Tasavvuf Allah'ın mevcudiyetini idrake yönelik Türk icadı bir Tefekkür rotasıdır. Herkes Aşkını farkılı yaşar ve tarifler bu doğal ve insani ama bu halleri ve vukuları dinleştirmek "gayri Kuran-i". İş çığırından burada çıkıyor.
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: Tasavvuf nedir?

birincisi; yetki vermek ayrı şey müsaade edilmesi, nasib edilmesi ayrı şey. ikincisi; cenab-ı Allah azimüşşan hazretleri huzurunda kibirlenen şeytana mühlet ve müsaade ve dahi bir takım kabiliyetler vermiştir. huzurunda kibirlenene mühlet, müsaade ve bir takım kabiliyetler veren cenab-ı Allah azimüşşan hazretleri huzuruna yüz sürene, acz ve fakrını itiraf ve ikrar edene mi vermeyecek. elbette bu lutuflar hak edilerek elde edilemez. "bu Allah'ın fazl-u keremidir onu dilediğine verir. Allah büyük kerem sahibidir."
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Şeriatdır.
 
Son düzenleme:

Hikmet

0 rh+
Ynt: Tasavvuf nedir?

edeb ya hu!

Bugün karşıma edebin şöyle bir tanımı çıktı.

"Mâfevkini çok görmemek,
madudunu hor görmemek,
herkesi hali ile hoş görüp,
hâlıkının hatırı için mahlûka merhamet edip sevmeye denir.
Sevginin illeti yaratıcının büyük oluşundandır."
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Bugün karşıma "edep" tanımı olarak.
Allah (c.c.) ve Resûlü'nün(sav) hoşuna giden ve beğendiği davranış."edepsizlik"ise Allah (c.c.) ve Resûlü'nün(sav)beğenmediği davranış.dediler.
 

Hikmet

0 rh+
Bugün karşıma "edep" tanımı olarak.
Allah (c.c.) ve Resûlü'nün(sav) hoşuna giden ve beğendiği davranış."edepsizlik"ise Allah (c.c.) ve Resûlü'nün(sav)beğenmediği davranış.dediler.
En sevdiğimden. Kulluğun tarifine benziyor:

Allah ve Resûlünün emirlerine,
Allah ve Resûlü emrettiği için,
Allah ve Resûlünün emrettiği biçimde,
münakaşasız, itirazsız ve mukabelesiz teslimiyete denir.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Sözde dönüp dolaşıp ihlas'a geliyor.:)
Halis=ihlas bugünde bunun tarifi de vardı.
 

adlena

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Tasavvuf kelimesi "sâfe" kelimesinden türemiş bir kelimedir ve lügat anlamı saflaşmak, temizlenmek demektir. T
Öncelikle "Tasavvuf " kelimesi "sâfe" fiilinden türememiştir. Çünkü türemiş bir kelime değildir. Safe fiili illetli bir fiil olup aslı "savefe " dir Arapça fiillerde vav ve ye harfinin okunuşu dile ağır geldiği için elife çevrilme kuralı vardır. Yani safe fiili ile tasavvuf kelimesinin hiç bir alakası yoktur.

Teozofi (Yunanca: θεός, tanrı + σοφία, usluluk, bilgi, bilgelik), "tanrı" ve "bilgi" sözcükleri birleştirilerek türetilmiştir.kaynak
 

ferahsan

Dîvân Üyesi
Öncelikle "Tasavvuf " kelimesi "sâfe" fiilinden türememiştir. Çünkü türemiş bir kelime değildir.

Bu biraz fazla iddialı olmamış mı?

Kelimenin kökenine dair tartışmalar olmakla birlikte; suf (yün) kelimesinden türetilmiş tefe'ul babında bir kelime olması (tasavvafe) en çok kabul gören görüşlerden biri.
 
Son düzenleme:

adlena

Dîvân Üyesi
Tasavvuf kelimesinin kökeni ile alakalı olduğu iddia edilen beş kavram vardır.


İlk olarak Türkçe karşılığı yün olan ( صوف ) kelimesini ele alalım.

Tasavvuf ehlinin gösterişten uzak olma adına giydiği ve bununla müsemma edildiği söylenen yün ( صوف ) kelimesi Arap literatüründe çekimi olmayan donuk kelimelerdendir. ( صوف ) kelimesini türetip tasavvuf (tefe'ul) kalıbına soktuğunuz zaman ortaya ( Yünlendi )gibi bir anlam çıkıyor ki Arapça'da asla böyle bir kelime yoktur. Elinde sözlüğü olanlar açıp bakabilir.

Ayrıca tevazu , alçak gönüllülük ve gösterişten uzak olma gibi sebeplerle giyildiği belirtilen yünden imal edilmiş bu elbiselerin o dönem Arap coğrafyasında sanıldığı gibi ucuz olmayıp aksine diğer ham maddelerden imal edilmiş kıyafetlere nazaran daha pahalı olduğunu hem ilmi hem de tarihi kaynaklarda görebilirsiniz.

Dolayısıyla yünden kıyafetler giyen kimse için tasavvuf ehli diyebilmek çok zorlama bir tabir olur.

İkincisi Saflaştı saf oldu temizlendi gibi anlamlar taşıyan صفاء fiilidir. Lakin tasavvuf kelimesinin bu fiilden türetilmiş olması etimolojik olarak imkansızdır.Çünkü صفاء fiilinin aslı صفو dir. Sonda bulunan vav harfini söylemek dile ağır geldiği için bu fiil illetli fiillerden sayılıp sondaki vav harfinin yerine söylenişi daha kolay olan elif harfi getirilmiştir. Tasavvuf kelimesinde ise görüldüğü üzere - vav- harfi -fe- harfinden önce gelmektedir. Tasavvuf bir fiilden türetilmiş olsaydı eğer bu fiilin صوف (savefe) olması gerekirdi ki böyle bir fiil ya da kelime de yoktur. Yine ortadaki vav silinip yerine elif getirilmiş ve ondan türetilmiş olsun diyelim (صاف ) -ağ- gibi onunda anlamının yünle veya tasavvufla hiç bir ilgisi yoktur.

Üçüncü kavram اصحاب الصفه dır. Bildiğiniz gibi Ashabı Suffa Hz. Peygamberin mescitte himaye ettiği üç yüz civarında sahabenin oluşturduğu gruba verilen isimdir.
Tasavvuf ehlinin zühd ve takva noktasında isnad edildiği اصحاب الصفه daki suffa kelimesinin kökeni de صفو (bknz. 2. kavram ) olduğu için ehli tasavvufun ya da sufilerin Ashabı- suffa dan geldiği iddiasının da bilimsel bir dayanağı yoktur.

Dördüncü kavram olan بنى الصفاء ile beşinci kavram olan الصفوالول deki Essafu kelimesinin kökeni de صفو fiilidir.

Tasavvuf kelimesi Teozofi (theosophy) terimi Grekçe'de "tanrı" anlamına gelen "theos" sözcüğü ile "bilgi,bilgelik" anlamına gelen "sophos" (sofia) sözcüğü birleştirilerek türetilmiştir. Arap diline de sonradan girerek Arapların her yabancı kelimeye uyguladıkları kalıplaştırma ile tasavvuf halini almıştır.
 
Son düzenleme:

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Tasavvuf kelimesi Teozofi (theosophy) terimi Grekçe'de "tanrı" anlamına gelen "theos" sözcüğü ile "bilgi,bilgelik" anlamına gelen "sophos" (sofia) sözcüğü birleştirilerek türetilmiştir. Arap diline de sonradan girerek Arapların her yabancı kelimeye uyguladıkları kalıplaştırma ile tasavvuf halini almıştır

biraz hinlik yapayım. :)

1- yunan medeniyeti ile karşılan müslümanların ilk tercüme eserleri ile zühd/zahid ibaresinin tasavvuf/mutasavvıf ibaresine inkılab etmesi tarihi olarak tetabuk ediyor mu? Yani bize tasavvufun teozofiden geldiğine dair verebileceğin bir delil var mı?

2- yunan medeniyetinin eserleri tercüme edilirken başka ibareler için rahatlıkla karşılık bulan arabça -ki o arabça islam ile tanışmış- ne için bu ibareyi kalıplaştırmak sureti ile almak ihtiyacı hissetmiş?
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt