Tekke ve Sanat

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Mustafa Kara'nın konuyla ilgili yazısıyla devam edelim.(ağzımız tatlansın)

Tasavvuf bir bakıma güzeli arama gayretidir.Âşık olunan güzeller güzelini aramak ve müşahede etmektedir. Mutlak güzelin ayet ve işaretlerini bularak O'na giden doğru yolu bulmak ve bu yolda aşkla,vecdle ,cezbe ve coşku ile yürütmektir.Bu yolun ibretleri ise bazen nağme ,bazen ahenkli söz,bazan çizgi olmaktadır. Bunlar ,musikiye ,şiire,hüsn-i hat ve tezhibe dönüşmektedir.
Islâm medeniyetinde güzel sanatların tasvvufun müsamahası altında gelişip neşvünemâ bulduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.Çünkü diğer İslâmi ilimler güzel sanatları en azından ciddiye almamışlardır.Tasavvuf ise insana sunulacak olan için bunların hafifletici,temizleyici ve yükseltici özelliklerinden mutlaka istifade edilmesi yolunu tercih etmiştir.
En büyük dini mûsıki dehalarının Mevlevi olması,en büyük şairlerin mutasavvıf olması bir tesadüf eseri değildir.Çünkü gönlü geniş ve derin olmayan kişiler,asırları avuçlayabilecek şaheserler ortaya koyamazlar.Gönlün sonsuz ufuklarından gücünü alamayan eserler daima bayatlamaya,daima unutulmaya mahkûmdur.Yunus'un ve Dede Efendi 'nin unutulmamasının sebebi burada aramak gerekir.
Tasavvufun temeli olan zikir meclisleri şiir ve mûsiki ile iç içedir.Şiirin,bestenin yanına bir de güzel ve mevzun hareketlerin eklenmesiyle icra edilen zikrullahla milyonlarca kalp titremiş,ürpermiş,on binlerce gönül ağlamış,inlemiş,binlerce insan elest bezminin nağmesiyle sarhoşluğunu yaşamıştır.
Usta elinden bir neyin iki yüz kişilik bir orkestra veremez.Dede'yi,Itri'yi,Hafız Post"u billura benzetebiliriz.Duru ,temiz,yoğun ışıl ışıl.Sabahın alacakaranlığındaki inci rengi imbikten süzülmüş de nura boğmuş billur tanesini.Kaç dağın rüzgarı,kaç çeşmenin suyu ,kaç hasretin iniltisi gizlenmiş bu billur tanesinde.Ayna taşları,kırık çeşmeler,avlular,kemerler,yaşmaklı yalılar,ihtiyar çınarlar,narçiçeği,gülsuyu,gök,gökler...
Ufalır,ufalır,ufalırsınız billur tanesinin içinde. Sonsuz da kaybolursunuz.Sonra süzülürsünüz de bu habbenin içinden kanatlanırsınız güneşe doğru...Başka bir sonsuza doğru...Tüller arasından kül rengi,mor,kırmızı,eflâtun,yeşil,sari evrenle bir olursunuz...
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt