Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 03/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
gece körlüğü isim, tıp Beslenmede A vitamini yetersizliğinden ortaya çıkan bir hastalık belirtisi, tavukkarası.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
parite: Fransızca parité "İki ülke parasının karşılıklı değişim değeri, eşitliği." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca değerdeşlik karşılığı önerilmektedir.

Bir yazım kuralı
Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra virgül konur: Datça'ya yarın gideceğim, dedi.

Günün atasözü/deyimi
hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde
Hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 04/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
fertik ünlem, argo Almanca fertig "Kaç, uzaklaş, sıvış; tamam, bitti" anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü: "Bisiklete atlayınca haydi babam fertik!"- H. R. Gürpınar.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
palyatif Fransızca palliatif "Kısa bir süre için etkisi olan, geçici, geçici tedbir." anlamlarına gelen bu söz için dilimizde geçici, anlık karşılıkları bulunmaktadır.

Bir yazım kuralı
Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvan, meslek, rütbe adları ile lakaplar, saygı sözleri büyük harfle başlar: Kaymakam Erol Bey; Mustafa Efendi; Doktor Behçet Uz; Mareşal Fevzi Çakmak; Mimar Sinan, Genç Osman, Deli Petro.

Günün atasözü/deyimi
eski hayratı da berbat etmek
Bir işi daha iyi bir duruma sokmaya çalışırken büsbütün bozmak.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 05/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
çevre sağlığı isim Belli bir çevrede yaşayan kişilerin sağlığını etkileyen dış etmenler ve alınan önlemler.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
lagün Fransızca lagune "Açık denizden bir kum setiyle ayrılan veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini alan sığ koy veya körfez." anlamına gelen bu söz için dilimizde deniz kulağı karşılığı bulunmaktadır.

Bir yazım kuralı
Her iki kelimesi de -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) veya -r /-ar /-er eklerini almış birleşik kelimeler bitişik yazılır: dedikodu, kaptıkaçtı, oldubitti, uçtuuçtu (oyun); kazaratar, konargöçer, okuryazar.

Günün atasözü/deyimi
içinin ateşi küllenmek
Sıkıntıdan kurtulmak.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 06/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
matriks isim, biyoloji Almanca Matrix İçinde birçok biyolojik olayın meydana geldiği, akıcılığı az, cansız bir sıvı ortam.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
metrik sıfat Fransızca métrigue "Metre veya metreyi temel olarak alan ölçülerle ilgili." anlamında kullanılan bu söz için Kurumumuzca ölçümlü karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar: Baba Gündüz, Hala Sultan, Nene Hatun, Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba.

Günün atasözü/deyimi
kirpiği kirpiğine değmemek
Uyuyamamak.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 07/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
sağduyu isim (sa'ğduyu) 1. Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim: "Bu halk çocuğunun sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır."- F. R. Atay. 2. felsefe Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
no-frost İngilizce "Dondurucu bölümünde karlanma ve buzlanma olmayan buzdolabı." anlamındaki bu söz için karlanmaz karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz: Tülay ablama gittim. Ayşe teyzemin keki çok güzel.

Günün atasözü/deyimi
sakalla olaydı kişi, keçiye danışırlardı her işi
Sakal, kişiye değer kazandırmaz.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 08/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
önsezi isim (ö'nsezi) 1. Hiçbir belirti yokken bir şeyin olacağını sezme, içe doğma, altıncı duyu veya his, hissikablelvuku: "Bir önsezi, benliğini derinden derine yokluyor kuruntusuna kapılmıştı."- T. Buğra. 2. felsefe Temellendirilmeyen duygu, verilmemiş olanın, bilinmeyenin, özellikle gelecekle ilgili olanın önceden duyulması.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
frikik İngilizce free-kick Sporda "Bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, kural dışı davranışın yapıldığı noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş." anlamında kullanılan bu söz için Kurumumuzca serbest vuruş karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Sayılar metin içerisinde harflerle yazılır: bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, üçüncü sınıf.

Günün atasözü/deyimi
su bulanmayınca durulmaz
Bir konu, türlü çekişmelerden sonra aydınlığa kavuşur.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 09/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
öge isim 1. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman. 2. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur. 3. dil bilgisi Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri. 4. mantık Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
post it İngilizce "Üstüne hatırlanması gereken notlar yazılan, kendinden yapışkanı olan küçük kâğıt." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca pusulacık karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
"İle" sözü kısaltmalara getirildiğinde ayrı yazılır: NATO ile ortak çalışma yapıyoruz. TDK ile TTK Atatürk'ün kurduğu kurumlardır.

Günün atasözü/deyimi
usta yanında perende atılmaz
Bir konuda kendisini tam olarak yetiştirmemiş olan kişi, o işin uzmanıyla kalkışacağı üstünlük yarışında yenilgiye uğrar.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 10/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
sinema isim (sine'ma) Fransızca cinéma 1. Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi. 2. Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık. 3. Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
sneak preview İngilizce sneak preview "Yeni çekilmiş bir filmin gösterime girmeden önce seçilmiş bir seyirci grubuna izlettirilmesi." anlamında kullanılan bu söz için Kurumumuzca ön izleme karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır: Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. (Reşat Nuri Güntekin)

Günün atasözü/deyimi
perileri bağdaşmak
Uyuşup anlaşmak, yıldızları barışmak.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 11/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
geçer akçe sıfat Herkesçe aranan, beğenilen, muteber (kimse).

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
off-shore İngilizce off-shore "Bir ülkede vergi mevzuatı, kambiyo sınırlamaları dışında faaliyetlerini sürdüren bankacılık." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca kıyı bankacılığı karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Son kelimesi -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: imambayıldı, hünkârbeğendi, gecekondu, gündöndü, albastı, serdengeçti, eltieltiyeküstü..

Günün atasözü/deyimi
söze yatmak
Söz dinlemek.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 12/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
hırtlamba sıfat argo Perişan, derbeder kılıklı (kimse).

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
au pair Fransızca au pair "Yabancı ülkede bir aile yanında kalarak eğitimini sürdüren ve aynı zamanda o evin çocuklarına bakan kimse." anlamındaki bu söz için dilimizdeki bakıcı ifadesi uygun bir karşılıktır.

Bir yazım kuralı
Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır: İçişleri, Dışişleri.

Günün atasözü/deyimi
körün yanına varırsan sen de bir gözünü kapa
Birtakım eksiklikleri bulunan kimselere, bu eksikliklerini sezdirip onları mutsuz edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 13/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
fetiş isim, toplum bilimi Fransızca fétiche 1. Put. 2. Uğurlu sayılan şey. 3. mecaz Tapınırcasına sevilen şey veya kimse. 4. mecaz Saplantılı bir biçimde cinsel coşku uyandıran karşı cinse ait elbise, ayakkabı vb. eşya.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
dripling: İngilizce dribbling "Topu kısa aralıklarla sürükleyerek veya yere vurarak karşı tarafın kalesine, potasına doğru götürme." anlamına gelen bu söz için dilimizde top sürme karşılığı bulunmaktadır.

Bir yazım kuralı
Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar: Sayın Başkan, Sayın Hocam, Sayın Vali.

Günün atasözü/deyimi
su gibi gitmek
1. Bir şey bol bol harcanmak. 2. Bir şey çok satılmak.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 14/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
gece kuşu isim, mecaz 1. Geceleri gezmeyi seven kimse. 2. Geceleri uyuyamayan kimse. 3. Geceleri para karşılığı erkeklerle ilişki kuran kadın: "Bekâr arkadaşlardan birisi gece kuşlarından gözüne kestirdiği bir tazeyi otele davet etti."- B. R. Eyuboğlu. 4. halk ağzında Yarasa.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
amortisman Fransızca amortissement "Taşınmaz malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kârdan ayrılan belirli pay." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca yıpranma payı karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XV. yüzyıl; 4. Levent.

Günün atasözü/deyimi
uzak menzile yavaş gitmeli
Zaman alacak işler aceleye getirilmemelidir.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 15/06/201

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
geçmişi kınalı sıfat, argo Yaramaz, kötü (kimse), geçmişi kandilli: "O geçmişi kınalılara acımaya gelmez."- H. R. Gürpınar.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
halüsinasyon Fransızca hallucination Ruh biliminde "Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması." anlamında kullanılan bu söz için dilimizde sanrı karşılığı bulunmaktadır.

Bir yazım kuralı
Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlelerde de ilk harf büyük yazılır: "Et-, ol-" fiilleri, dilimizde en sık kullanılan yardımcı fiillerdir.

Günün atasözü/deyimi
üç göç, bir yangın yerini tutar
Bir yerden başka bir yere taşınırken eşyalardan bazıları kırılıp dökülür, kaybolur. Birçok kez taşınma sonucunda ise bu eşyalar yangın artığına döner.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 16/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
galatımeşhur isim, eskimiş (gala'tımeşhu:ru) Arapça Yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
clearing İngilizce Ticarette "İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi." anlamında kullanılan bu söz için dilimizdeki takas sözü uygun bir karşılıktır.

Bir yazım kuralı
Latin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar dilimizde özgün biçimleriyle yazılır: Beethoven, Cervantes, Molière, Shakespeare; Bologna, Buenos Aires, New York, Rio de Janerio.

Günün atasözü/deyimi
sütlüyü sürüden çıkarmazlar
Yararlı, verimli şey elden çıkarılmaz.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 17/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
yükseklik korkusu isim, ruh bilimi, tıp Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
condenser İngilizce Kimya alanında "Damıtma işlemi sırasında içinden su akımı geçirildiğinde oluşan buharın soğutulmasıyla yeniden sıvı hâle dönüştürülmesini sağlayan camdan yapılmış araç." anlamında kullanılan bu terim için Kurumumuzca yoğuşturucu karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Saat ve dakika bildiren sayılar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda.

Günün atasözü/deyimi
şahin ile deve avlanmaz
Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçlarla, büyük şeylere sahip olunamaz.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 18/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
diva isim İtalyanca diva Sinema, tiyatro, müzik, dans, bale vb. sanatlara emek vermiş, alanında uzmanlaşmış ve tanınmış olan kadın sanatçı.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
arboretum Latince "Örnek niteliğindeki ağaçların ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetiştirildiği alan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ağaç parkı karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar: Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk.

Günün atasözü/deyimi
suyun sessizinden, insanın sözsüzünden korkmalı
Duygu ve düşüncelerini açıkça söylemeyen kişi, yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 19/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
virütik sıfat Fransızca virutique Virüsle ilgili, virüse bağlı.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
süspansiyon Fransızca suspension Fizikte "Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu." anlamında kullanılan bu terim için Kurumumuzca asıltı karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Yer (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak vb.) adları büyük harfle başlar: Asya, Afrika; Güneydoğu Anadolu, Yakın Doğu; İstanbul; Ürgüp; Çayırbağı, Akçaköy; Bahçelievler; Atatürk Bulvarı; Sankiyedim Sokağı.

Günün atasözü/deyimi
su içinde
En kötü şartlarda bile: Bu masa su içinde on bin lira eder.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 20/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
sığınmacı isim 1. Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci. 2. İltica etmeden, sığınmadan önce yabancı ülkede belirli bir süre kalan kimse.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
leasing İngilizce: "Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının bir kuruluş tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi." anlamına gelen bu söz için dilimizde kiralama karşılığı bulunmaktadır.

Bir yazım kuralı
Özel ada dâhil olmayan şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Sivas şehri, Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü vb.

Günün atasözü/deyimi
katresi kalmadı (yok)
Hiç kalmadı, hiç yok.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 21/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
Yengeç Dönencesi özel isim, coğrafya, gök bilimi Güneş'in gökyüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden güneye dönüş yaptığı, Ekvator'a göre açısal uzaklığı 23° 27' olan yer, Yaz Dönencesi.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
almanak Fransızca almanach "Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim." anlamına gelen bu söz için dilimizde yıllık karşılığı bulunmaktadır.

Bir yazım kuralı
Alıntı kelimelerin bazılarına ünlüyle başlayan ek getirildiğinde sonlarındaki ünsüzler yumuşamaz: ahlak / ahlakın, cumhuriyet / cumhuriyete, evrak / evrakı, hukuk / hukuku, ittifak / ittifaka, sepet / sepeti, tank / tankı.

Günün atasözü/deyimi
kitabı kapamak
Herhangi bir konu ile ilgiyi kesmek, artık ilgilenmemek.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 22/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
hercai sıfat Far + Ar. (herca:i:) 1. Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç. 2. Aşkta değişken olan, vefasız.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
dumping İngilizce "Ürünlerde yapılan genel ucuzluk." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca düşürüm karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Sonlarında p, ç, t, k ünsüzleri bulunan tek heceli kelimelere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde genellikle yumuşama olmaz: ak / akı, at / atı, ek / eki, et / eti, göç / göçü, ip / ipi, kaç / kaçıncı, kök / kökü, ok / oku, ot / otu, saç / saçı, sap / sapı, suç / suçu, süt / sütü, bük / bükü.

Günün atasözü/deyimi
göz terazi, el mizan
Bir şeyin ağırlığını elle tartarak, hacmini de gözle bakarak tahmin edebiliriz.
Atasözü
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

Üst