Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 23/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
ateş gecesi isim Hristiyanlarda 24 Haziran'a rastlayan Yahya Yortusu’nun, meydanlarda ateş yakılıp bu ateşin üstünden atlanarak ve çevresinde oynanarak kutlanan bir önceki gecesi.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
matine Fransızca matinée "Gündüz yapılan sinema ve tiyatro gösterisi." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca gündüz gösterimi karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur: Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez. (Falih Rıfkı Atay)

Günün atasözü/deyimi
deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun
Akılsız kimse iyi niyetli de olsa yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını düşünemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükler ise akıl yoluyla sezilip gereken tedbir alınabilir.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 24/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
kör kadı isim, teklifsiz konuşmada Doğru bildiğini herkesin yüzüne çekinmeden söyleyen, sözünü esirgemeyen kimse: "Selamün aleyküm behey kör kadı!"- M. A. Ersoy.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
suare Fransızca soirée "Gece yapılan sinema veya tiyatro gösterisi" anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca gece gösterimi karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Soru eki cümlede sorudan başka görevlerde kullanıldığı zaman da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.

Günün atasözü/deyimi
sokma akıl sekiz adım gider
Hep başkalarının verdiği akılla hareket eden kimse, bir yere kadar başarılı olur, daha sonra ne yapacağını bilemez.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 25/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
müstahkem mevki isim, askerlik Çeşitli savunma tesislerini kapsayan bölge.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
steril Fransızca stérile "1. tıp Her çeşit mikroptan arınmış, 2. biyoloji İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.)." anlamlarında kullanılan sözün birinci anlamı için arınık; ikinci anlamı için kısır karşılıkları önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
İken, ayrı yazılabildiği gibi ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirildiğinde başındaki i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer: evdey-ken (evde iken), okulday-ken (okulda iken), yolday-ken (yolda iken).

Günün atasözü/deyimi
bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başını açar
Bize yabancı duran, bizimle ilgilenmeyen yakınımız, dostumuz, akrabamız başkalarına içtenlikle yardım eder.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 26/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
telif hakkı isim, hukuk Bir fikir veya sanat eserini ortaya koyan kişinin, bu eserden doğan haklarının tamamı, telif, yazar hakkı, röyalti.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
donör Fransızca donneur tıp "Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca verici karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50.

Günün atasözü/deyimi
göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar
Yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 27/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
ay parçası sıfat Çok güzel (kadın veya kız).

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
İnternet İngilizce International ve Network "Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı." anlamına gelen bu söz için Genel Ağ karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Sayılarda kesirler virgülle ayrılır: 15,2 (15 tam, onda 2); 5,26 (5 tam, yüzde 26).

Günün atasözü/deyimi
kitabında yer almamak
Aklına ve mantığına aykırı düşmek.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 28/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
kör ocak, -ğı isim Çocuksuz aile.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
extranet İngilizce "Yerel ağlarla birbirine bağlı birçok bilgisayarın Genel Ağ'ı kullanarak birbirleriyle iletişim kurduğu bilgi iletişim ağı." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca dış ağ karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar: "Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir." -Cenap Şahabettin

Günün atasözü/deyimi
incir babadan, zeytin dededen
Meyve bahçesi bir nesillik zaman geçtikten sonra bol ürün verir, zeytinin bol ürün verebilmesi için en azından iki kuşaklık bir zaman geçmelidir.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 29/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
yolbul isim Gidilecek yolu ve belirlenen yeri bulma işi, navigasyon.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
modem Fransızca modulateur ve demodulatör "Bilgisayar verilerini telefon hattı vb. iletişim hatları üzerinden gönderen elektronik araç." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca çevirge karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar: Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik.

Günün atasözü/deyimi
bir çekirdek geri kalmamak
Tam anlamıyla denk olmak.
Deyim
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 30/06/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
kabotaj isim, denizcilik Fransızca cabotage Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
server İngilizce "Bir ağda diğer kullanıcılar tarafından erişilen kaynakları barındıran bilgisayar." anlamında kullanılan bu söz için Kurumumuzca sunucu karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen "mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak" kelimeleri büyük harfle başlar: Gazi Osmanpaşa Mahallesi, Karaköy Meydanı, Ziya Gökalp Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Reşat Nuri Sokağı.

Günün atasözü/deyimi
akıl olmayınca ne yapsın sakal?
Kişi yaşlanmasına karşın olgunlaşmamışsa çocukça işler yapar.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 01/07/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
Kabotaj Bayramı özel, isim, denizcilik Deniz ticaretini teşvik amacıyla 1 Temmuz'da kutlanan bayram.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
mentor İngilizce "Herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse." anlamında kullanılmaya başlanan bu söz için Kurumumuzca yönder karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Gök cisimlerinin adları bitişik yazılır: Altıkardeş (yıldız kümesi), Arıkovanı (yıldız kümesi), Büyükayı (yıldız kümesi), Demirkazık (yıldız), Küçükayı (yıldız kümesi), Kervankıran (yıldız), Samanyolu (yıldız kümesi), Yedikardeş (yıldız kümesi).

Günün atasözü/deyimi
taze bardağın suyu soğuk olur
Hayatına giren yeni şeyler, yeni dostlar kişiye hoş görünür.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 02/07/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
tıngırı yolunda sıfat Kazancı iyi olan (kimse).

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
antifriz İngilizce antifreeze "İçine katıldığı sıvının belli bir dereceye kadar donmasını önleyen kimyasal bir madde." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca dondurmaz karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır: albeni, ateşkes, çalçene, gelberi, incitmebeni, sallabaş, sallasırt, sıkboğaz, unutmabeni; çekyat, kaçgöç, kapkaç, örtbas, seçal, veryansın, yapboz, yazboz.

Günün atasözü/deyimi
çanakta balın olsun, Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir
Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı yoktur, onun malına uzak yerlerden bile istekli çıkar.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 03/07/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
bitirim sıfat, argo 1. Çok hoşa giden (kimse). 2. Güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan (kimse). 3. Zeki. 4. Kumar oynama, uyuşturucu alıp satma, dolandırıcılık vb. işlerde çok deneyimli (kimse).

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
implant Fransızca tıp "Vücuda herhangi bir işlevi yerine getirmesi için doku yerleştirme." anlamında kullanılan bu söz için Kurumumuzca doku ekimi karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır: Hisar'dan, Boğaz'dan, Köşk'e.

Günün atasözü/deyimi
züğürtleyen bezirgân, eski defterleri yoklar
1) Tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) Vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 04/07/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
yerden selam isim, eskimiş Elin yerlere kadar uzatılmasıyla verilen selam biçimi, yerden temenna.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
navigasyon Fransızca navigation "Yol ve belirlenen yeri bulma işi." anlamında kullanılan bu söz için Kurumumuzca yolbul karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Arapça ve Farsça kökenli kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Saadettin; Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan; Bağdat, Cidde, Erdebil, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Şam, Şiraz, Tahran, Tebriz, Trablusgarp.

Günün atasözü/deyimi
fakir tavuğu tek tek yumurtlar
Destekçisi, dayanağı olmayan kimsenin işleri yavaş yürür.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 05/07/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
bitirim yeri isim Kumarhane: "Cihangir'deki konağı satmıştım, elime geçen parayı üç günün içinde bitirim yerlerinde temizledim."- M. Yesari.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
navigatör Fransızca navigateur "Taşıtlarda belirlenen noktaya ulaşmak için yön bulmayı sağlayan aygıt." anlamına gelen bu söz için Kurumumuzca yolbil karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır: Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Aşağı Ayrancı, Yukarı Ayrancı, Orta Doğu, İç Asya, Yakın Doğu, Uzak Doğu.

Günün atasözü/deyimi
acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur
bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.
Atasözü
 

seb-engiz

- *Tiryandafil -
Ynt: Türk Dil Kurumu- SÖZBUL Bilgilendirme Uygulaması

Türk Dil Kurumu
SÖZBUL Sözcük-Bulmaca Bilgilendirme Uygulaması
Tarih: 06/07/2010

Türkçe Sözlük'ten günün sözü
güneş yanığı isim Güneşte uzun süre ve korumasız olarak kalma sonucunda deride oluşan rahatsızlık: "Üstleri başları tozdan, yüzleri güneş yanığının oluşturduğu derin çizgilerden oluşurdu."- A. Kutlu.

Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık
lezyon Fransızca lésion "Yara, darbe, iltihap, ur vb. sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma" anlamında kullanılan bu söz için Kurumumuzca doku bozukluğu karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı
Mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş adlarında şahıs adları ayrı yazılır: Yunus Emre Mahallesi; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı; Ziya Gökalp Bulvarı; Nene Hatun Caddesi; Fevzi Çakmak Sokağı, Cemal Nadir Sokağı; Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi.

Günün atasözü/deyimi
sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas
Sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerde bile başarı kazanır.
Atasözü
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt