Türkçe üzerine düşünceler ve tespitler

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi
"Orhun alfabesi birinci milenyumun en zekîce icat edilmiş alfabelerinden biridir ve bunu icat eden kişinin üstün bir zeka ve eğitim sahibi olduğu açıktır." S. Gerard Clauson
 

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi
"Yer adları deyip geçmeyin!
Coğrafya kaderse yer adları da yurt tapusudur.
İki bin yıldır Tuva'dan Tuna'ya at sürüp yurt tutan Türk boylarının Avrasya coğrafyasındaki en temel varoluş izleri dağ,tepe,deniz,ırmak,ova....adlarında gizlenmiştir." (Ali Akar)
İlgililer yer adları etimolojisini araştırabilir.
Kaynak:Tuncer Gülensoy - Köken Bilgisi-Yer Adları Kılavuzu
 

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi
"Sosyal paylaşım sitelerinde çeviri unsurlarına bir ilâvede daha bulunayım...
"Sesli gülmek" kalıbı da bir çeviri ögesidir. Sesli güldüm'ün İngilizcesi laughing out laudly kalıbıdır, paylaşım sitelerindeki kısaltması ise LOL şeklindedir... Sesli gülmek tâbirine ihtiyacımız yoktu hâlbuki, "kahkahayla/kahkahalarla güldüm" demek varken "sesli güldüm" bana çok yapay geliyor...
Bunun dışında çoğu kişinin bildiği ve benim de aklıma takılan kalıplar:
Geri dönmek'in İngilizcesi be right back, kısaltması BRB..
baskı altında : under pressure
koşullar altında: under circumtances
tedavi altında : under treatment
Şükürler olsun, under pain/harrow'a dilimizde "acı altında" demiyoruz, hâlâ "acı içinde" diyoruz...
"altında" ile oluşturulmuş kalıplar incelendiğinde bunların birçok dilde ortak kalıplar olduğunu da düşünebiliriz. Yani alt kelimesinin insan zihninde ortak kalıplar oluşturması da mümkündür, dil dışı etkilerden bağımsız olarak..." (Mesut Şen)
 

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi
Yol, yürek ve yürümek sözcükleri aynı kökten gelen ve birbirine çok yakışan akraba sözcüklerdendir.
İki yüreğin aynı yolda yürümesinden daha güzel bir şey var mıdır?
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt