Türkçe'nin rekorları

Katılım
23 May 2007
TDK'daki en uzun kelime: kuyruksallayangiller

Harf tekrarı olmayan en uzun kelime: konseptüalizm

En uzun kısaltma: İYSSKSİİD (İş yerinde sağlık, sağlık korunması ve sigorta ile ilgili danışma komitesi)

Bir harfi en çok ihtiva eden ekli kelime: Kişiliksizleştiricileştiriverebileceklerimizdenmişsinizcesine

Ard arda en çok sesli: suiistimal, maaile

En uzun ad: Abdülmuttalip

En uzun bir sesli bir sessiz giden ekli kelime:
mücadelecileşiveremeyebileceğimizin

Ard ardaçifter çifter en çok harf bulunduran kelime: maatteessüf

En uzun soyad: Kocakethüdaoğullarından
...
alıntı