ÜLKE GELİŞİMİ VE BİLİM

Katılım
12 Ağu 2007
Ülke gelişimi için iyi bir bilği, iyi bir teklojiye sahip olmak gerekir. Bilim adamına ihtiyaç vardır.
Bilim, bilğili insanlar yetişmesini sağlar. Bilim, gelişmiş toplumlar arasına girmemizi sağlar.
Ülke gelişimi için birlik ve beraberlik şart. Hep bilikte ülkeyi geleceğe taşırız, beraber ileriye götürürüz.
Ülke gelişimi için gerekli olan, güvenli bir ortam ve birbirine bağlı insanlar olması gerekir. Ülke gelişiminde güven ve bağlılık şartır. Toplumu bir arada tutmasını sağlar, gelişimi kolaylaştırır.