Yazmanın Vebali

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Benim için yazmak dünya ile yüzyüze gelmenin şiddetli bir biçimidir.Dünya ile yüzyüze gelmek,yalnıza okuyucuya açılmak anlamını taşımıyor.yazmak kazanılmış bir şuurun açık belgesi durumundadır.yaşadıklarının,düşündüklerinin hesabını vermek tasarılarını tartmak insane olarak kendi varlığını bir tartışmaya konu yapmak demektir.bilerek ve isteyerek girişilen her insane faaliyeti bu bakımdan dünya ile bir yüzleşmedir.
peki niçin yazmak dünya ile yüzyüze gelmenin bir biçimi oluyorda,hakikatele yüzyüze gelmek kişinin öyle kendine has bir tecrübesidir ki bir başkasının zihnine aktarılması mümkün değildir.üstelik aklın ve duygunun bütün gücünü seferber etmesi halinde bile hakikate yönelmek için şartlar yeterli olmuyor.insanın zihni ancak hakikatle temasa elverişli kılınmış.

bu yüzden insane hakikat yolunda geçireceği tecrübenin belki çok küçük bir bölümü yazıya geçirelebilir.ve yine bu yüzden yazmak sadece dünyaya karşı takınılan bir tavrın bir belirtisi olabilir.

Evet ,hangi türden olursa olsun yazmak beni dünya ile yüzleştiriyor.bu sırada tanık sandalyesinde oturuyor.sonra ihtiyaç duyarsa taraflardan birine katılıyor.yazmakla ben zekamın ve yeteneğimin elverdiği ölçüde dünyaya bana müdahale ediyorum.okuyucu istediği zaman dünya oluyor,istediği zaman ben.
Yazmak bir Müslüman yazar için yalnızca bir yüzleşme bir hesaplaşma mıdır,İslamiyetin galebe çalması için yazmak ve bir yolla onu amel haline getirmek mümkün değil midir?Böyle bir soruyla karşılaşınca cevap için acele etmemek gerek.Çünki günümüzün şartları bu konuda bizi yanıltmaya pek elverişlidir.görüyoruz ki çeşitli düşüncelerin ve siyasi inançların ideolog ve teorisyenleri çoğu kere yazarlık aracılığı ile bir siyasi faaliyet yürütmektedirler.yani yazmak başka bir çok alanda yapılan ve aynı amaca yönelmiş çalışmanın bir parçası(mütemmim cüzü) olmaktadır.bu tarz yazma faaliyeti de adına girişilen ideoloji veya teorinin silahı olabilmektedir.işte müslüman yazarın da tıpkı böylesi siyaset yazarları gibi bir görev yüklenebileceği hemen akla gelivermektedir.
oysa durum sanıldığından daha karmaşıktır ve mümin yazar ile herhangi bir ideolog veya teorisyen arasında benzerlik kurulmasına manidir.
en başta insane idrak ediş bakımından Müslüman yazar ile bir başkası arasında temelli farklar göze çarpacaktır.
İslam dışında ki dünya görüşlerinden bir tanesini insanın bir homo faber olduğuna inanan batılı düşünceyi ele alalım.bu düşünce içinde yer alan praxis kavramı,yazara mesleğini yürütürken müslümana nisbetle son derece rahat bir yer sağlamaktadır.çünkü praxis insanın bütün yapıcı faaliyetlerinin bir parçasıdır.dünya değiştirme faaliyetinin bir parçasıdır.İçtimaileşmiştir ve nihayet insan yaptığı için faydalı ve iyi olduğuna karar vermektedir.
İmdi yazarak Allah rızası kazanmaya gayret etmekle praxis arasında ki farkı kafanızda canlandırmaya çalışınız.Herşeyden önce Müslüman kendi tanımının yaratıcı tarafından getirildiğine ve kendinin emaneti yüklenme potansiyeline sahip olduğunu bilir.İkinci husus,yazmak her zaman kulluğun (ibadetin) bir biçimi değildir.çünkü yazmak amel-I salih olabileceği gibi,amel-I bâtıl da olabilir.sonuncu önemli husus,faydalı ve iyinin ölçüsünü Müslüman kendisi koyamaz,ancak bu ölçüyü kaynaklarından öğrenir.
Bütün bunlardan çıkarılması gereken sonuç şudur.Müslüman yazar,İslami mücadeleye katkılı ne olursa olsun,yazmak faaliyetini Müslüman olma keyfiyetinin ana unsuru haline sokamaz.Halbuki İslam dışı kalan herhangi bir ideolog yahut teorisyen yalnızca yazmakla düşüncenin gerektiği keyfiyeti kesbeder.
şu halde Müslüman yazar,hem kalemiyle inancının doğrultusunda ilerlemek ve batılla savaşmak görevini yüklenerek hem de kendi yazdıklarının anlamlı metinler haline gelmesi için gayret sarfedecektir.yazmak;bir Müslüman yazar için yazdığını İslâm kaynakları karşısında şeffaf kılmak,dünya ile olan hesaplaşmasında ise kılıç getirmektir.
Bu cennetin kılıçların gölgesinde olduğuna inananlardanım.
24.04.1977 (tok kurda puslu hava ),
İsmet ÖZEL
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Ynt: Yazmanın Vebali

Peki mümin bir yazar İsmet Hocanın dediğinin zıddına neler yapmakda ?Hadi şöyle soralım mümin bir yazar nasıl olmalı.Şimdi ki yazarlarımız tuttukları köşeler için yazıyorlar.