Yeni Burçlar

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Vakti zamanın da ürettiğiniz yeni burçları hoşgörünüze sığınarak yayınlamanızı istiyorum.

Koç =Kol burcu
Boğa = Tosun
İkizler = Öküzler ( benim burcum )
Yengeç = Üşengeç
Aslan = Has.lan
Başak = Vaşak
terazi = Arazi
Akrep = Sırtlan
Yay = Ok
Oğlak =Solak
Kova = Küveyt
Balık = AlıkGünlük olarak düzenli burç yorumu isterim sizden :)
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: Yeni Burçlar

düzelteyim:
koç=koyun
yengeç=fil
aslan= timsah
oğlak=teke
kova=tava


öküzler burcundan başlayalım:

güvende hissettiği yer: hindistan
korkusu: kesici aletler ve ezilmek
en sevdiği: tren
hiç sevmediği: gözlerinin içine dik dik bakılması
iyi anlaştığı burçlar: tosun ve arazi
hiç anlaşamadığı burç: vaşak ve teke
zayıf tarafı: açlık
güçlü tarafı: okkalı yemek yemek
sevdiği söz: öküz altında buzağı aramak
sevmediği sözler: yavrusunu öküz kapmış

can alıcı bakışlarıyla muhatabının ciğerini delen, çok samimi olmaya gelmeyen, özgürlüğüne pek de düşkün olmayan, biricik aşım kaygısız başım diyen, hemcinsleriyle geçimi zor olan, kuvvet isteyen işlerde pek mahir, ne yana çevirseniz o yana dönen bir karakter portresi çizer.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Yeni Burçlar

Baki hocam yorumla dedik göm demedik :) ama enfes olmuş beni hindistana götürün :)
 

UluğBey

Divan Üyesi
Ynt: Yeni Burçlar

ben de öküzlerdenim:) hindistan'a gitsek fena olmayacak.

en sevdiğinin tren olması da orjinal olmuş hocam :)
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Yeni Burçlar

Baki hocam sizden ricam 16 mart yüzü suyu hürmetine bize balık burcunu anlatabilirmisiniz ?
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: Yeni Burçlar

merhabalar;

yoğun istek üzerine (bu yoğun kelimesi de manaya geliyorsa artık) herkesce balık literatürümde ise alık deyu tesmiye edilen muhteşem burcumuz üzerine karalama gayretidir.

imdi, biline ki mezkur burcumuzun dişisi ve herifi birbirinden farklıdır. dişi alık burcu olan şahıs, herif alık burcu olan şahısa nazaran gayet tehditkardır. el sebeb-i fi hikmet ise bizzat dişiliğinden ötürüdür. geçelim. davamız ve mevzumuz herif alık burcu. evet, herif alık burcu, haddinden fazla bir inceliğin mübtelası oluben içten içe "haddini tecavüz eden zıddına munkelab" olur fehvasının müşahhas timsalidir. ol sebebten ötürüdür ki alık burcu herifi gahı fay hattının üzerine inşa edilmiş kerpiç bina gahı ise zelzelenin ritmi ile raks edebilecek bir dirayet ve hareket istidad ve kabiliyetine maliktir. eğer ki "altun yüzüğüm kırıldı/suya düştü su bulandı" hissiyatına gark olmuş ise o zat-ı muhterem u muhteşem herifcioğluna ne denilse kar ve dahi fayda vermez zira alelade/lalettayn/vasati/normal/sıradan evlad-ı beşer henüz alık eşhasının nazarında itibari olarak dahi mümkünden vücuba seyr u sefer eylememiştir. ey aziz kari bu cümleden mütevellid iyi bilesin ki: o dem alık burcu herifi öyle bir şekilde istihkar ve iftikar ile meşguldur ki (buradaki meşgul, işgal olunmuş manasına yoksa iradi olarak zat'en elinden bir şey gelmez garipciğin) nazarı meşguliyetinden haricine isabet edemez. zahire nazar eden evlad-ı beşer ise gayet tabii olarak alık burcunun meşguliyetinin ne'liğini fehmedemez ve elinde yatağan ehl-i küffara sell ü seyf eyleyen mücahid kıvamında "niyyet ettim alık burcu herifini kesip biçmeye" deyuben taarruza geçer. gel gör ki bilmezler ki her darbe o meşguliyetin nihayete ermesiyle misliyle kendisine avdet edecek. avdet edecek zira alık burcu herifi ve dişisi (işte burada dişisini de dahil edelim) eğer ki murad ederse/canı isterse/keyfi gelirse eline tutuşturulmuş olan o inceliği pek büyük bir maharet ile çifte su verilmiş yatağana münkelab kılabilir. bu cümleden bilinmelidir ki alık burcu eşhası ne çapta hassas ise muhatabının hassasiyetini/zaafını/zayıflığını bir nazarda -Allah'ın izni- ile sezebilecek cihaz ile mücehhezdir. ol sebebten sair burç eşhasına nazaran mütearife çapında bir zan ile zararsız yaftası vurulan alık burcu suret-i katiyyet ile bu zanden beridir. tehlikesi dahi bu meşhur galattan ötürüdür. alık burcunun sair hususiyetleri ise bu hususiyeti yanında kelam etmeye değmeyecek bir takım ucuzluklardan ibarettir.

vesselam.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt