Zati Dİvanı beyit açıklaması

RichWarrior

Divan Üyesi
Ömrünün eylemeden seng-i ecel başını hord
Eyle seyl-ab-ı şarab ile adü-yi gamı mürd

Turma baran gibi toluları yagdur saki
Kodı dikhan-ı gam-u guşşa gönül kuhına od

Görmesün guşşa bizi key-kedeye küb düşelüm
Zahida gel çökelüm küp dibine nite ki dürd

Şuyı bol hub havalu ferah-efza yirdür
Şofiya gel tutalum güşe-i mey-hanede yurd

Ta'n idüb rinde büyüklenmez idi küh gibi
Zati ya va'iz-i amide eger olmasa kurd
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt