istanbul escort bayan sisli escort gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

Yok tâkati hicrânına lûtf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

Esrar Dede

Benzer yazılar

2

gazelin tamamını göndermek istedim,
sayfanız mükemmel,teşekkürler…

…………………
Azm-i sefer ettin, dil-i nâ-çârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efgârı unutma

Gâhîce uyandıkca şebistân-ı safâda
Şol gîce olan sohbet-i hem-vârı unutma

Vardıkça şeker hâba, girip bister-i nâza
Ne zehri içer dîde-i bîdârı unutma

Kâküllerini sîneye çektikçe seherler
Yâdına getir, kalb-i dil-efgârı unutma

Âyinede gördükçe, kaçan, hasta nigâhın
Lûtfeyle tabîbâ, men-i bîmârı unutma

Ahvâlimi yazdım bütün evrâk-ı dilimde
Destindeki mecmûa-yı nâçârı unutma

Ben sabredeyim derd ü gam-ı hicrine ammâ
Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrâr be tekrârı unutma

Hicrânın ile çektiğimi sen de bilirsin
Her vechile dîdâra sezâvârı unutma

Yok tâkat-ı hicrine, lûtfeyle efendim
Dilhaste-i aşkın olan Esrâr’ı unutma

ESRAR DEDE

Teşekkür ederiz…

Elinizdeki gazelleri içerik gönder bölümünden bize göndermeniz çok hoş olacaktır…

Yorumlar

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort