istanbul escort bayan sisli escort gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Efendimsin cihanda…

Efendimsin cihanda i’tibârım varsa sendendir
Miyân-ı âşıkanda iştihârım varsa sendendir

Benim feyz-i hayâtım hâsılı rûh-i revânımsın
Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir

Felekten zerre mikdar olmadım devrinde rencîde
Ger ey mihr-i münevver âh ü zârım varsa sendendir

Senin pervâne-i hicrânımın sen şem’-i vuslatsın
Beher şeb hâhiş-i bûs ü kenârım varsa sendendir

Sanadır ilticâsı Gaalib’in yâ Hazret-i Mollaa
Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir

Şeyh Galip

Günümüz Türkçesiyle:

1.Efendimsin, dünyada itibarım varsa sendendir; âşıklar arasında ünüm varsa sendedir.

2.Benim hayatımın mutluluğusun, kısacası, ruhumun ruhusun; eğer ömrümün sermayesinde kârım varsa sendendir.

3.Feleğin devrinde ondan zerre kadar incinmedim ; ey parlak güneş(yani: güneş yüzlü güzel)! eğer âh edip inliyorsam sendendir.

4.Sen kavuşma mumusun, ben senin ayrılığının pervanesiyim:her gece öpme ve kucaklama istediğim varsa sendendir.

5.Ey “Hazret-i Molla” (Mevlânâ)! Galib (sana) sığınmıştır; başımda övündüğüm bir külâh varsa sendedir.

Benzer yazılar

Yorumlar

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort