pendik escort escort bayan escort beylikduzu atakoy escort Maltepe Escort pendik escort alanya escort kacak iddaa

istanbul escort bayan bursa escort escort atakoy gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

ey kemân-ebrû şehîd-i nâvek-i müjgânunam

ey kemân-ebrû şehîd-i nâvek-i müjgânunam
bulmuşam feyz ü nazar senden senin kurbanunam

kâkülün târına peyvend itmişem can riştesin
başun içün bir terahhum kıl ki ser gerdanunam

nola kılsam terk-i mey minnet kılup zahidlere
neylerem mey neş’esin men kim senün hayranunam

şâne-veş yüz nâvek-i gam sanculuptur canuna
tâ esir-i halka-i giyû-yi müşg-efşânunam

el çeküp kat’-ı nazar kılmış ilacumdan tabip
bildi güyâ kim harâb-ı nergiz-i fettânunam

câna meylün var ise hükm eyle teslîm eyleyem
şâh senin men senün bir bende-i fermânunam

gonce kılmaz şâd gül açmaz duulmış gönlümü
ârzû-mend-i ruh-ı al u leb-i handanunam

kan idüp bağrum işüm âh itme her dem ey felek
hürmetün dut bir iki gün kim senin mihmânunam

ey fuzûlî ateş-i âh ile yandurdun beni
galiba sandun ki şem’-i külbe-i ahzânunam

Fuzûlî

Benzer yazılar

Yorumlar

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul

ankara escort bodrum escort bayan


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort pendik escort