istanbul escort bayan bursa escort escort atakoy gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Nice demlerdür ki dil-tengüz mükedder hâlimüz

Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün

Nice demlerdür ki dil-tengüz mükedder hâlimüz
Bir tebessüm kıl açılsun gonce-i ikbâlimüz

Nâr-ı gamla pûte-i aşk içre kâl olduk dirüz
Hâl müşkildür eger uymazsa hâle kâlimüz

Şöyle eyler lutfı kim âdem hicâbından erir
Akmasun mı su gibi yâre dil-i meyyâlimüz

Pâk-meşreb âşıkun mâfi’z-zamîri bellidür
Su gibi sâfî dilüz gerd-i kederden sâlimüz

Çıkmaz oldı nâlemüz de za`f ile Yahyâ aceb
Ol şeh-i hûbâna kim arz eyleye ahvâlimüz

Şeyhülislâm Yahyâ

Benzer yazılar

Yorumlar

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar