mecidiyekoy escort istanbul escort escort bayan

Edebiyat Türkiye

aşk ile…

escort bakirkoy

Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Nâzım Hikmet’in afvı ve Ali Kemâl meselesine dair

Bir müddetten beridir, necib Türk matbuatı, bilumum entelicansiyası ile beraber kolkola girerek şair Nâzım Hikmet Bey’in vatandaşlık hukuku dairesine idhâli zımnında pek şen-şakrak bir neşriyata germî vermiş bulunmaktadırlar.

Hükûmet-i hâzıramız ben bizzat kendi şahsım olaraktan bana bu mevzuuda herhangi bir akıl-fikir danışmış değildir; öyle olması da iktizâ etmez idi. Hükümetin âzâları kocaman kocaman zâtlar olup, eğriyi doğrudan ayırdedecek derecede temyiz kaabiliyetini haiz kişilerdir. Filvaki sual olunsa idi, ne der idim ayrı fasıldır. Bir mevtâya vatandaşlık hakkını iade etmek, amelî itibarla lâftan ibaret olsa da, bu memlekette Nâzım Hikmet’i pek seven, müşârünileyhi bir siyâsî evliyâ , bir edebiyat şâhikası, bir şiir âbidesi zanneden, buna mukabil aded itibâriyle pek mühim sayılmamakla birlikte efkâr-ı umumiyeyi te’sir kuvveti yüksek bir cemm-i gafîr mevcuddur.

Hükûmet, iki satırlık siyâsî bir karar ile hem bunların gönlünü hoş etmiş, hem de hayırhah bir jestte bulunmuş bulunayor.

Lâakal hayranlarının bu iade-i itibâr ameliyesinden pek memnun bulunduklarına şübhe yoktur; “hayırlı olsun” deyip geçeceğiz; Türkiya’nın bizâtihi vaktiyle aralarında hır-gür geçmiş bir takım kendi tarihi simâlarıyla nizâ etmek yerine, anlarla hoş geçinmeyi tercih etmesi hayır alâmetidir.

Fekat bir sualim var ey azizler; bu sualime dürüst ve nâmuskâr cevab isterim, isticvâbında âzâmi dikkat gösteriniz bakayımdır!

– Nâzım Hikmet, farz-ı muhâl, hasb’el kader bir komünist olmak yerine muhafazakâr tıynetli bir âdem olsa idi ne olurdu?

El cevab?..

Aziz dâvâ ve silah arkadaşlarım; muhterem muhiblerim; buyrunuz şuracıkta ufacık bir tahlilde bulunalım ve Nâzım Hikmet’e bezlolunan muhabbet ve hoşâmedînin başkaca evlâd-ı melmekete de gösterilip gösterilmeyeceğini tahkiyk edelim: mâdem vaktiyle vatandaşlıktan tard olunmuş evlâd-ı vatanın hâtırasını siyânet edeyoruz, aynı siyânet ve tesâmuhu başkaca kimlere tevcih edebileceğimizi gözden geçirelim.

Aklınıza kimse geleyor mu bilmem; benim misâl göstereceğim şahıs, İkinci Meşrutiyet devrinin ve Mütâreke İstanbul’unun namdar kazatacılarından Ali Kemâl Bey’dir. Mâlum-ı âliniz Ali Kemal Bey, aynen Nâzım Hikmet Bey gibi talihsiz bir devirde dünyaya gelmiş, kalemi fevkalâde kuvvetli bir kazatacı ve muharrir idi. Ali Kemâl’in yegâne günâhı Anadolu’da cereyan etmekte olan Milli Mücadele’ye inanmaması, inanmamakla da iktifâ etmeyib Ankara hükümeti ve Milli Mücadele aleyhinde sert tenkidler kaleme alarak neşreylemesi idi. Merhûm, öyle talihsiz ve dağdağalı bir zaman ve zeminde fikrini beyan etmiş idi ki âkıbeti pek fecî oldu: Türk ordusunun İzmir’i Yunan’dan istihlâs ettiği demlerin akabinde tıraş olmakta olduğu berber dükkânına gelen sivil kıyâfetli birtakım eşhas tarafından dışarıya davet olunarak apar-topar Sakallı Nureddin Paşa’nın yed-i iktidarında bulunan İzmit’e naklolundu ve buracıkta Nureddin Paşa’nın karşısına çıkarılub “Artin Kemal sen misin?” yollu hakaretlere oğradıktan sonra kapı önüne celbedilen birkaç yüz kişilik gürûh tarafından taşlanıp dövülerek linç edildi; halbuki Ali Kemal’in muhakeme edilmek üzere Ankara’ya sevki lâzım gelir iken, Sakallı Nureddin, “ne lüzumu var; ha orada ha burada” diye fikr etmiş olmalı ki böyle zâlim ve adaletsiz bir infaza kendini me’mur hissetmiş idi.

Ey gaaziler, Ali Kemal dahi netiyce itibariyle bir matbuat şehididir ve ne derece yanlış bir meşrebe inansa da her maznun gibi dürüstçe muhakeme olunmayı elbette hak etmiş idi. İmdi diyorum, aceba bir siyâsi heyet çıkub da, “Efendiler, Ali Kemal Bey’e de gasbolunmuş mânevi haklarını iade edelim; Nâzım Bey’e esirgemediğimiz tesâmuhu andan dahi esirgemeyelim” diyecek olsa ne olur?

El cevab: Kıyâmet kopar.

Sual eden, cevap verenden ârif gerek denilmiştir; böyle olacağını elbette bilürüm fekat meram ü mekaasıdım, Nâzım Hikmet’e mânevi haklarını iade mes’elesinde ne kadar samiymi olduğumuzu istifsar ve netiyceten isbattan ibârettir vesselâm.

Recai Güllapdan, Kitap Zamanı, 2 Şubat 2009, Pazartesi

Benzer yazılar

Yorumlar

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul


kartal escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort porno seyret istanbul escort sisli escort istanbul escort atakoy escort