Kaynak ikonu

Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri :

Nokta ( . ): Nokta işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda : Örnek :

Öteki sanat eserleri gibi, roman da sanatçının duyduğu yaratma gereksiniminin ürünüdür.

Bir uzak sis içinde yürür gibiyim yorgun.

Cümle değeri taşıyan anlatımların sonunda : örnek :

- Sen de benimle gelecek misin?

- Mutlaka.

Bazı kısaltmalardan sonra : Örnek :

Prof. (profesör), vb. (ve benzerleri)

Sıra gösteren sayı ve harflerden sonra : Örnek :

IV. Murat, 20. Yüzyıl

Belli bir günü gösteren tarihlerin yazımında : Örnek :

9.12.1986, 26.02.1995

Saat dakika gösteren rakamların arasında : Örnek :

Akşam 17.20'de, sabah 9.05'te

Bir yazının alt bölümlerini gösteren rakam veya harflerden sonra : Örnek :

1. , 5. , B. , H.

Rakamlar arasında çarpı işareti yerine : Örnek :

21.10=210

UYARI : Nokta işaretinin kullanılamayacağı yerler şunlardır :

Her sözcüğün ilk harfinin alındığı, büyük harfle gösterilen kısaltmalarda : Örnek :

TBMM, THY, TCDD, DMO

Gazete, kitap, yazı bölüm başlıkları sonunda :

Kara Kitap (roman) , Yazko Edebiyat (dergi) , Üç Şehitler Destanı (şiir)

Tabela ve levhalardaki yazılardan sonra : Örnek :

Kızılırmak Sineması, Ziraat Bankası, Yüksel Caddesi

Virgül ( , ): Virgül işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Cümlede sıralanan eş görevli sözcükleri ve sözcük gruplarını ayırmada : Örnek :

Önce ayağa kalktı, yavaş yavaş elini kaldırdı, konuşmaya başladı. (eylemleri)

Evini, arabasını, eşyalarını, herşeyini rehin verdi. (nesneleri)

Çocuğun büyümesi, topluma yararlı bir birey olması, geleceği yaratması epeyce zor bir iş. (eşit söz gruplarını)

Anlama güç katmak için tekrarlanan sözcüklerin arasında : Örnek :

Ona bir daha, bir daha sarılıp öptüm.

Hitap sözcüklerinden sonra : Örnek:

Sevgili yavrum,

Canım arkadaşım

Seslenmelerden sonra : Örnek :

Çocuklar, yerinize oturun.

Sıralı cümleleri ayırmada : Örnek :

Babası iyi bir avukattı, ailenin gelecek korkusu yoktu.

Cümlede vurgulanmak istenen öğeden sonra : Örnek :

Soğuk, oldukça soğuk bir gecede yola çıktılar.

Evimiz, her sıkıntıda sığındığımız sıcak bir yuvadır.

Ara sözlü cümlelerde, ara sözün başında ve sonunda : Örnek :

Geçen hafta, Çarşamba günü, yine toplantıya gelmemiştim.

Annem, yaşamımdaki en yakın arkadaşım, bana yüz çevirmişti.

Adla soyadın yer değiştirip, soyadın başa yazıldığı durumlarda : Örnek :

Güntekin, Reşat Nuri.

Cümle başında onay bildiren "evet" ya da red bildiren "hayır" sözcüklerinden sonra : Örnek :

Evet, ben biliyorum.

Hayır, seninle gelemem.

Adlaşmış sıfatlar cümlede bir addan önce gelirse adlaşmış sıfatı ayırmada : Örnek :

Yaşlı, kadına birşeyler söylemek istedi.

Tembel, arkadaşlarını küçümsüyordu.

İşaret zamirlerinin bir addan önce geldiği cümlelerde, işaret zamirlerinin ardından : Örnek :

Bu, kitabın önsözüne eklenecek.

Şu, duvara asılacak.

Yazıda, tırnak içine alınmamış, aktarma cümlelerde, kapama tırnağı yerine : Örnek :

Ben bu işi yapamazsam çok üzülürüm, diyordu.

Yarın akşam bizde toplanalım, dedi.

Cümle başında kullanılan bağlaçlardan sonra . Örnek :

Kaldı ki, bu şehir onu mutsuz etti.

Ne var ki, adam böyle işlere alışık değildi.

Ondalık sayılarda kesirleri belirtmede : Örnek :

15,300 - 10,50

Noktalı Virgül ( ; ): Noktalı virgül işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Biçimce bağımsız olmalarına karşın (ortak öğeleri olmayan) anlamca birbirine bağlı olan cümleleri ayırmada : Örnek :

Eve bir sessizlik hakimdi; kimse kimsenin yüzüne bakmıyordu.

Elim ayağım dolaştı; ne diyeceğimi şaşırdım.

Bir cümlede virgülle ayrılmış örnek kümeler, eşit bölümler arasında : Örnek :

Roman, öykü, anı, yaratıcı yazılara; makale, fıkra, eleştiri düşünce yazılarına örnektir.

Bir yanda yaşlı anası, babası; öbür yanda karısı ve çocukları vardı.

Bağımsız cümleleri, neden-sonuç, karşıtlık, tamamlama gibi özelliklerle bağlayan "ama, fakat, çünkü, öyleyse, böylece, öyle ki..." bağlaçlarından önce : Örnek :

Çok aradım; ama senin gibisini bulamadım.

Çocuğu okula göndermedim; çünkü çok hasta.

Öğeleri arasına virgül konmuş sıralı cümlelerin arasında : Örnek :

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

İki Nokta ( : ): İki nokta işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Bir sözcük ya da cümleden sonra açıklama yapılacağını veya örnekler verileceğini göstermek için : Örnek :

Sıfat : Adın önüne gelip onu niteleyen ya da belirten bir sözcük çeşididir.

Ünsüz harfler iki grupta incelenir : 1. Sert ünsüzler, 2. Yumuşak ünsüzler.

Bir kişiden ya da bir yerden alınmış bir sözün yazılacağını belirtirken, tırnak işaretinden önce: Örnek :

Yahya Kemal kültürümüzle ilgili şöyle der : "Her şeyin en iyisini yapmayı bilmişiz de, bunları yaşatamamışız."

Yazı içinde bir kişinin konuşacağını belirtmek için kullanılan uzun çizgi ( - ) işaretinden önce:

Yaşlı köylü :

- Yaklaş bakalım evlat!

Osman :

- Buyur dayı.

Bölme işlemlerinde bölenle, bölünen arasına konur : Örnek :

100 : 4 = 25, 16 : 2 = 8

UYARI : İki nokta işaretinden sonra gelen bölüm bir cümle niteliği taşıyorsa büyük harfle başlar. Örnek ve söz öbeği biçimindeyse küçük harfle başlaması uygun olur.

Bir annenin en önemli görevi : Çocuklarını bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı yetiştirmektir.

Pazarda ne yok ki : üzüm, soğan, patates, marul...

Üç Nokta ( ... ): İki nokta işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Olaylar, nitelikler, adlar ve örnekler sayıldıktan sonra, sözün benzeri örneklerle sürdürülebileceğini göstermek için : Örnek :

Köylüler, pazara, bir çok şey götürüyordu : Tereyağı, yumurta, süt, yoğurt ...

Herhangi bir nedenle tamamlanmamış cümlelerden sonra : Örnek :

Ona öyle kızıyorum ki...

Cumartesi günleri Kızılay o kadar kalabalık ki..

Bir yazıda söylenmek istenmeyen sözler ya da adlar yerine :

Ulan ... Burası babanın yaylası mı?

Arkadaşı, A...'yı kandırıp sinemaya götürür.

Bir yazıdan alınan bölümlerde atlanan yerleri göstermek için . Örnek :

"... Klasik edebiyatın, çağdaş edebiyata bir temel oluşturduğunu asla düşünemezsiniz."

UYARI : Üç nokta ve sıra noktalardan sonra gelen bölüm, bir cümle özelliği gösteriyorsa büyük harfle başlatılır.

Sıra Nokta ( ..... ): Bir alıntının atlanmış bölümlerinin bulunduğunu belirtmek için kullanılır : Örnek :

"..... kahramanları, soylulardan uşaklara dek değişir. Komedinin yalnızca eğlendirici değil, eğitici olması gerektiğini düşünenlerdenim..."

Soru İşareti ( ? ): Soru işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Soru bildiren cümlelerden ve soru anlamı taşıyan sözcüklerden sonra : Örnek :

Bu soruyu hangi yoldan çözeyim?

Nereye ?

Verilen bilgilerin kesin olmadığını, kuşku taşıdığını göstermekte kullanılır. Bu amaçla kullanılan soru işareti ayraç içine alınır : Örnek :

Şair ( ? - 1413 ) yılları arasında yaşamış.

Bir gecede beş yüz sor çözdüğünü ( ? ) söylüyor.

Cevap gerektirmeyen, sözde soru cümlelerinin sonunda kullanılır : Örnek :

Önüne baksana kör müsün?

Bunca yükü bir başıma nasıl sırtlanırım ben?

UYARI : Soru işareti şu durumlarda kullanılmaz :

İçinde soru edatı da olsa soru anlamı taşımayan cümlelerin sonunda:

Bunu anladı mı anlamadı mı bilmem.

O geldi mi sen gidersin.

Soru sözcüğünün yan cümleye yöneldiği bileşik cümlelerde :

Beni niçin aradığını anlayamadım.

Gelecek günlerin ne getireceğini kimse bilmez.

Kesme İşareti ( ' ): Kesme işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Özel adlara gelen çekim eklerini ayırmada : Örnek :

Atatürk'ün, Kıbrıs'a, Çukurova'da

Kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırmada : Örnek :

TRT'ye, TV'de, AET'nin

Sayılara gelen ekleri ayırmada : Örnek :

1933'ten sonra, 13'ün karesi

Bir harfe ya da bir eke gelen ekleri ayırmada : Örnek :

A'nın kalın, düz, geniş olması

-lık,-lik'in bir yapım eki olduğu

Bir sözcük içinde bir ünlünün düştüğünü belirtmek için : Örnek :

N'aber (ne haber)

N'olur (ne olur)

Ünlem İşareti ( ! ): Ünlem işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Ünlemlerden, ünlem anlamı taşıyan cümlelerden ve seslenişlerden sonra : Örnek :

Ay! Babam geliyor.

Bir de baktım ki ne göreyim!

Defol !

Hey komşu !

Birini küçümseme, onunla alay etme gibi durumda parantez içinde ünlem işareti ( ! ) kullanılır : Örnek :

İnsan ancak çok çalışarak ( ! ) bu kadar zengin olabilir.

Ne kadar dürüst olduğu ( ! ) aldığı rüşvetlerden belli.

Tırnak İşareti ( " " ): Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Başkasından aktarılan söz ya da yazıların başında ve sonunda : Örnek :

Ne demiş atalarımız "İşleyen demir ışıldar."

Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen bir sözcük, bir terim, tırnak içinde gösterilir : Örnek:

Son günlerde bir "temiz toplum" sözü dolaşıyor, herkesin ağzında.

Yazı başlıkları, kitap, şiir, şarkı adlarının başında ve sonunda : Örnek :

F. Nafiz'in "Han Duvarları" çok uzun bir şiirdir.

Uzun Çizgi İşareti ( — ): Yazıda karşılıklı konuşmalarda kullanılır. Bu nedenle konuşma çizgisi adını da alır : Örnek :

— Sen misin Ali Çavuş ?

— Benim komutanım, sessiz olalım.

— Saat kaç oldu dersin?

— Gece yarısını epeyce geçmiştir.

Kısa Çizgi İşareti ( - ): Kısa çizgi işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Satır sonlarına sığmayan sözcükleri hecelerden bölerken: Örnek :

Bu işi senin yapacağına gö-

nülden inanıyorum.

İki sözcük ya da iki sayı arasındaki ilgiyi belirtmede : Örnek :

Ural - Altay dilleri

Ankara - İstanbul

Sözcükleri kök ve eklerine ayırmada . Örnek :

At - ış - tır - an

Seç - enek - ler - imiz

Cümle içindeki ara sözlerin başında ve sonunda : Örnek :

Gelecek - ki gelir sanıyorum - o zaman görüşürüz.

UYARI : D maddesindeki kullanımda virgül işaretiyle kısa çizgi görevdeş olup, ara sözleri ayırmada her ikisi de kullanılabilir.

Gelecek, ki gelir sanıyorum, o zaman görüşürüz.

Ayraç İşareti ( ( ) ): Ayraç işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

Cümle içinde bulunan, ancak cümle içinde görev almayan açıklamalar, ayraç içinde verilir:

Ad soylu sözcükler de (sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem) yüklem görevi üstlenir.

Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısı ayraç içinde verilebilir. Örnek :

Sesteş (eş sesli) sözcüklerde birden çok temel anlamlılık vardır.

Bir kişiden söz ederken doğum ve ölüm tarihi ayraç içinde verilir : Örnek :

Tevfik Fikret (1867 - 1915) Servet-i Fünun edebiyatının ünlü bir şairidir.

Tiyatro yapıtlarında oyuncuların yapacağı hareketler ayraç içinde gösterilir : Örnek :

Zülfikar (ellerini ovuşturarak): - Buyur ağam, beni emretmişsin!

Maddelerin sıralanmasında alt bölümleri belirten sayı ve harflerden sonra kapama ayracı olarak kullanılır : Örnek :

1) .... 2) ... 3) ....

A) .... B) .... C) ....

Ayraç İşareti ( [ ] ):Ayraç içine alınmış bir açıklama için gereken yeni bir açıklama, köşeli ayraç içine alınır : Örnek :

Divan şairlerimizin başında (Fuzuli [16. yy] , Baki [16. yy] , Nedim [18. yy] gelir.

Yazım Kuralları :

"ile" Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı: "ile" sözcüğü kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılırsa şu kurallara dikkat edilir :

Ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki " i " sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar.

Örnek : Okulla ev arası yarım saat sürüyor. (okul + ile okulla)

Erzurum'a kadar trenle gittim. (tren + ile trenle)

Ünlüyle biten bir sözcüğe, ile getirildiğinde, başındaki " i " sesi " y " ye dönüşür, yine ünlü uyumuna uyar. Örnek : Buraya kendi ayağıyla geldi. (ayağı + ile ayağıyla)

Silgiyle kalem istedi benden. ( silgi + ile silgiyle)

"ki" nin Yazımı: "ki" eğer bağlaçsa;

Genel olarak iki cümleyi bağlama görevi yapar. Örnek:

Hava o kadar güzeldi ki kendimi hemen sokağa attım.

1. cümle 2. Cümle

Bir de baktım ki ortalıkta kimse kalmamış.

1. cümle 2. Cümle

Kişi ve işaret zamirlerinden sonra gelen "ki" de bağlaç olup ayrı yazılır. Örnek :

Ben ki, Bizler ki, Durum o ki

Kişi zamiri kişi zamiri işaret zamiri

Bazı bağlaçlarla birlikte kullanılmasına karşı, kalıplaşmış "ki" ayrı yazılır. Örnek :

Öyle ki, yeter ki, kaldı ki

UYARI : "ki", eğer bağlaçsa daima ayrı bir sözcük olarak yazılır. Ayrıca kendinden önce gelen sözcüğün ünlülerine uyum gösterip "kı" olmaz.

Kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılan "ki" ler ise şunlardır :

"de" durum ekinden sonra gelip addan sıfat yapan "ki" : Örnek :

evdeki hesap, kafamdaki plan, yoldaki insanlar

İlgi zamiri olan "ki" : Örnek

Seninki, sınıfınki, bizimki

Bazı bağlaçlarla kalıplaşan "ki" : Örnek :

Oysaki, mademki, halbuki, sanki

Zaman bildiren sözcüklerden sonra gelen "ki" : Örnek :

Dünkü, akşamki, az önceki

"de,da" Bağlacının Yazımı:

Genel olarak "dahi, bile" bağlaçlarıyla aynı anlamdadır. Bağlaç olup olmadığını anlamak için cümleden çıkarmayı deneriz. Cümleden çıkarıldığında, cümle yapısı bozulmazsa bağlaç olduğunu anlarız ve ayrı bir sözcük olarak yazarız. Örnek :

Buraya kadar gelip de ona uğramamak olmaz.

Sen de çok oldun artık!

Bu bağlaç kendinden önce gelen sözcüğün ünlülerine kalınlık-incelik yönünden uyar. Örnek:

Gençliğimizle birlikte umutlarımız da uçup gitti.

Onu gördüyse de görmezlikten geldi.

Kendinden önce gelen sözcük, sert ünsüzle bitse bile, bu bağlaç sertleşerek "te,ta" biçiminde yazılamaz. Yazılırsa yazım yanlışı ortaya çıkar. Örnek :

Bu iş küçük te sen gözünde büyütüyorsun. (Yanlış)

Bu iş küçük de sen gözünde büyütüyorsun. (Doğru)

Bağlaç olan "de, da" ile, ad durum eki olan "-de, -da" karıştırılmamalıdır. "-de, -da" eğer ad ad durum ekiyse kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı da yapısı da bozulur. Örnek :

Bir süre sessizce yolda yürüdük.

Çiçeklerin kökünde bir hastalık var.

İki "de, da" üstüste gelirse birincisinin ad durum eki, ikincisinin bağlaç olduğu dikkate alınmalıdır.

Örnek : Telefon ettim evde de yokmuş.

"mi" Soru Edatının Yazımı:

"mi" soru edatı, cümleye soru anlamı katsa da katmasa da kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır : Örnek :

O da bizimle gelecek mi?

Gördün mü şimdi yaptığını!

Konuşmaya başladı mı susmaz.

"mi" soru edatı, ayrı yazılmasına karşın kendinden önce gelen sözcüğe, kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık yönünden uyum sağlar. Örnek :

Okudun mu?

Güzel mi?

Akıllı mı?

"mi" soru edatından sonra gelen zaman ve kişi eklentileri soru edatıyla bitişik yazılır. Örnek :

Onunla sık sık görüşüyor musunuz?

Olanları bilir miydi de?

Tarihlerin Yazımı:

Gün ve ay adları, yanlarında rakam olmadan yazıldığında, küçük harfle başlar. Örnek :

Oğlum aralık ayının soğuk bir gününde doğdu.

Önümüzdeki hafta, salı günü onu görmeye gidelim.

Belirli bir tarihi gösteren ay ve gün adları her yerde büyük harfle başlar. Örnek :

1986'nın Mart ayında başladı göreve.

Cumhuriyet 29 Ekim 1923 'te ilan edildi.

Gün ve ay bildiren tarihler şu şekilde yazılabilir : Örnek :

4 Aralık 1996

2.12.1996

4/12/1996

İkilemelerin Yazımı: İkilemeler daima ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz. Örnek :

Soruları düşüne düşüne çözmelisin. (Doğru)

Yavaş, yavaş yerinden doğruldu. (Yanlış)

Pekiştirmelerin Yazımı: Sıfatların başına gelerek onların anlamlarını pekiştirmeye yarayan ön ekler, daima sıfata bitişik yazılır. Örnek :

Bembeyaz örtü (Doğru)

Yapa yalnız adam (Yanlış)

Sayıların Yazımı: Sayıların rakamlarla gösterilmesi ya da yazıyla yazılmasına ilişkin başlıca kurallar şunlardır :

Herhangi bir anlatım türünde (roman, öykü, deneme, mektup) kesinlik anlamı önem taşımayan sayılar, yazıyla gösterilir. Örnek :

Bu kitabı yazalı beş yıl oldu.

Bahçede dört beş çocuk oynuyordu.

Kesinlik anlamı önem kazanan konularda, bilimsel yazılarda sayılar rakamla gösterilir.

Marmaris'te 2000 hektar orman yandı.

Baktım, termometre 30 dereceyi gösteriyordu.

Çok sıfırlı sayıların ana sayılardan sonraki basamakları yazı ile gösterilebilir . Örnek :

13 milyar, 20 trilyon

UYARI : Çek ve senetlerde sayı basamakları bitişik yazılır.

Kısaltmaların Yazımı:

Tek heceli sözcükler, ilk harfleri alınarak kısaltılır. Kısaltmanın sonuna nokta konur :

Sözcük kısaltılmış şekli

Zarf z.

Test t.

Çok heceli sözcükler, genellikle baştan iki ya da üç harf alınarak kısaltılır : örnek :

Sözcük kısaltılmış şekli

Cadde cad.

Doçent doç.

Bölük bl.

Özel adlar genellikle her sözcüğün ilk harfi alınarak kısaltılır. Kısaltmada harfler arasına nokta konmaz : Örnek :

Özel Ad Kısaltılmış şekli

Posta Telefon Telgraf PTT

Devlet Malzeme Ofisi DMO

Özel adların kısaltmalarına getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır : Örnek :

Doğru Yanlış

TV'de TV'da

DMO'ya DMO'ne

ODTÜ'ye ODTÜ'ne

Bileşik Sözcüklerin Yazımı:

Kurallı (özel) bileşik eylemler daima bitişik yazılır : Örnek :

Gidedur (mak), bakıver (mek), öleyaz (mak)

Yardımcı eylemlerle kurulan bileşik eylemlerde :

Birleştirme sırasında ad soylu sözcükte herhangi bir ses düşmesi veya ses türemesi olmuyorsa ayrı yazılır : Örnek : Terk et(mek), pişman ol(mak)

Birleştirme sırasında ad soylu sözcükte bir ses düşmesi ya da ses türemesi meydana gelirse bitişik yazılır. Örnek : seyir- seyret(mek), kahır- kahrol(mak), his-hisset(mek)

İki ya da daha çok sözcükten oluşmuş yerleşim merkezi adları bitişik yazılır : Örnek :

Bahçelievler, Sivrihisar, Çanakkale

Bir heceli sözcüklerin başına geldiği bileşik sözcükler bitişik yazılır : Örnek :

İlkbahar, Akdeniz, Önsöz, İlknur

Sıfat ya da ad tamlaması biçiminde oluşmuş ve öylece kalıplaşmış olan bileşik sözcükler bitişik yazılır : Örnek :

Sivrisinek, Atakule, Topkapı, Beşevler

Deyimlerin Yazımı: Deyimler kaç sözcükten oluşursa oluşsun, deyimi oluşturan her sözcük ayrı yazılır. Örnek :

Son günlerde bu şarkıyı diline doladı.

Bütün gece gözüme uyku girmedi.

Çok titizdir, her şeyde ince eleyip sık dokur.

Vurdumduymaz, kabadayı, çıtkırıldım.

Ünlüyle Biten Eylemlerin Yazımı: "a" ya da "e" geniş ünlüsüyle biten eylem kök ya da gövdelerine gene bu geniş ünlülerle başlayan herhangi bir ek getirildiğinde bu geniş ünlülerde herhangi bir ses daralması olmaz. Örnek :

Yanlış Doğru

Gelmiyen gelmeyen

Bilmiyerek bilmeyerek

Anlamıyan anlamayan

Kesme işaretinin Kullanımı:

Özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır : Örnek :

Hikmet'ten, Yardım Sevenler Derneği'ne

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Örnek :

TRT'ye, TMO'nun, ODTÜ'den

Sayılardan sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır : Örnek :

1963'ten, 3'ün katları, 5'inci kat

Özel adlara gelen ve adlara aile anlamı katan "-ler" çoğul eki, kesme işaretiyle ayrılmaz. Özel adlara gelen "ve benzerleri" anlamı katan "-ler" çoğul eki kesme işaretiyle ayrılır :

Akşam Ayşeler bize gelecek. (aile anlamında)

Bu topraklar daha nice Atatürk'ler yetiştirir. (ve benzeri anlamında)

Özel adlara gelen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. Örnek :

Urfalı, Çince, Türklük

Özel adlara gelen yapım eklerinden sonra eklenen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.

Adıyamanlılar, Fransızcadan, Atatürkçülerden

Büyük Harflerin Kullanımı:

Her cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Örnek :

Ona her konuda yardımcı olduk.

Ülkemizde yedi bölge vardır.

Şiirde her dizenin ilk harfi büyük olur : Örnek :

Bu şehirden gidiyorum

Gözleri kör olmuş kırlangıçlar gibi

Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük olur : Örnek :

Sıfatların Genel Özellikleri

Ziraatte Yeni Buluşlar

Belli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük harfle başlar : Örnek :

17 Mayıs, 1997, Salı

Bütün özel adlar büyük harfle başlar. Başlıca özel adlar şunlardır:

Kişi ad ve soyadları. Örnek : Kemal Cantürk

Hayvanlara verilen adlar. Örnek : Tekir, Karabaş

Ulus, din, mezhep, tarikat adları. Örnek : Araplar, İslamiyet, Alevilik

Ülke adları. Örnek : İspanya, Fransa

İl,ilçe,kasaba ve köy adları. Örnek : Manisa, Ayvalık, Gölcük

Bulvar, cadde ve sokak adları. Örnek : Atatürk Bulvarı, Çiğdem Mahallesi

Kıta, bölge, okyanus, deniz, göl, ırmak, dağ, ova ve orman adları. Örnek : Avrupa, Van Gölü

Özel bir ada bağlı olarak kullanılan yön adları. Örnek : Doğu Karadeniz, İç Anadolu

Kurum, kuruluş, dernek, makam ve işyeri adları. Örnek : Türk Tarih Kurumu, İş Bankası

Yapı, yapıt ve ören adları. Örnek : Ankara Kalesi, İnce Minare

Kitap, Dergi, Gazete, Yasa adları. Örnek : Nokta, Yeni Yüzyıl, Medeni Kanun

Bütün dil adları. Örnek : İngilizce, Farsça, Almanca

Bir özel ada bağlı olarak kullanılan ünvan ve takma adlar. Örnek :İnce Memet, Uzun Hasan

Tüm gezegen adları. Örnek : Merkür, Venüs, Mars

Özel adlardan türeyen sözcükler. Örnek : Türkçülük, Adıyamanlı, Kemalizm

UYARI : Dünya, Güneş ve Ay sözcükleri, gezegen anlamıyla (coğrafi terim) kullanılırsa büyük harfle, mecaz anlamda kullanılırsa küçük harfle başlar.

Dünya Güneş'in uydusudur, Ay da Dünya'nın

Başımda dünya kadar iş var.

Pencereden içeri güneş girdi.
Yazar
UluğBey
Görüntüleme
2,100
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 değerlendirme
Üst