istanbul escort bayan bursa escort escort atakoy gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Tem

12

Nice demlerdür ki dil-tengüz mükedder hâlimüz

By Edebiyat Türkiye

Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün Nice demlerdür ki dil-tengüz mükedder hâlimüz Bir tebessüm kıl açılsun gonce-i ikbâlimüz Nâr-ı gamla pûte-i aşk içre kâl olduk dirüz Hâl müşkildür eger uymazsa hâle kâlimüz Şöyle eyler lutfı kim âdem hicâbından erir Akmasun mı su gibi yâre dil-i meyyâlimüz Pâk-meşreb âşıkun mâfi’z-zamîri bellidür Su gibi sâfî dilüz gerd-i kederden sâlimüz […]


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar