Eyl

23

Ezelden şâh-ı ışkun bende-i fermânıyuz cânâ

By Mustafa Kaya

Ezelden şâh-ı ışkun bende-i fermânıyuz cânâ Mahabbet mülkinün sultân-ı âlîşânıyuz cânâ Sehâb-ı lütfün âbın teşne-dillerden dirîg itme Bu deştün bağrı yanmış lâle-i nu’mânıyuz cânâ Zamâne bizde cevher sezdügiçün dil-hırâş eyler Anunçun bağrumuz hûndur maârif kânıyuz cânâ Mükedder kılmasan gerd-i küdûret çeşme-i cânı Bilürsin âb-ı rûy-i mülket-i Osmânî yüz cânâ Cihânı câm-ı nazmum şi’r-i Bâkî gibi […]

Eyl

21

Ezelden şâh-ı ışkun bende-i fermânıyuz cânâ…

By Mustafa Kaya

Ezelden şâh-ı ışkun bende-i fermânıyuz cânâ Mahabbet mülkinün sultân-ı âlîşânıyuz cânâ Sehâb-ı lütfün âbın teşne-dillerden dirîg itme Bu deştün bağrı yanmış lâle-i nu’mânıyuz cânâ Zamâne bizde cevher sezdügiçün dil-hırâş eyler Anunçun bağrumuz hûndur maârif kânıyuz cânâ Mükedder kılmasan gerd-i küdûret çeşme-i cânı Bilürsin âb-ı rûy-i mülket-i Osmânî yüz cânâ Cihânı câm-ı nazmum şi’r-i Bâkî gibi […]

Eyl

21

Hattım hisabın bil dedin …

By Mustafa Kaya

Hattım hisabın bil dedin gavgalara saldın beni Zülfüm hayalin kıl dedin sevdalara saldın beni Geh ebr veş giryan edip geh bad veş püyan edip Mecnun-ı sergerdan edip sahralara saldın beni Vaslım dilersin çün dedin lutf edeyin olsun dedin Yarın dedin birgün dedin ferdalara saldın beni Yusuf gibi izzette sen Yakub veş mihnette ben Dil sakin-i […]


kartal escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort porno seyret sisli escort istanbul escort atakoy escort