Tem

12

Nice demlerdür ki dil-tengüz mükedder hâlimüz

By Edebiyat Türkiye

Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün Nice demlerdür ki dil-tengüz mükedder hâlimüz Bir tebessüm kıl açılsun gonce-i ikbâlimüz Nâr-ı gamla pûte-i aşk içre kâl olduk dirüz Hâl müşkildür eger uymazsa hâle kâlimüz Şöyle eyler lutfı kim âdem hicâbından erir Akmasun mı su gibi yâre dil-i meyyâlimüz Pâk-meşreb âşıkun mâfi’z-zamîri bellidür Su gibi sâfî dilüz gerd-i kederden sâlimüz […]

Haz

25

Sıkıldı zât-ı şâhâne dedi başka sözüm yoktur

By Mustafa Kaya

Sıkıldı zât-ı şâhâne dedi başka sözüm yoktur Sürülsün hâsılı az çok kim anlarsa kitâbetten Nasıl asker verir bilmem ki hâlâ duygusuz millet Gidenler can verir yollarda açlıktan sefâletten Yemez içmez melektir sanki askerler çırılçıplak Şehîd olmak için bîçâreler dönmez azîmetten Giren taht-ı silâha ekseriyyâ ölmeden çıkmaz Anınçün kaldı pek çok tarlalar hâli zirâatten Silâh altında […]

Eyl

15

Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımdan Kur’an

By Mustafa Kaya

İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Türklerin hayatlarının hemen hemen her safhasında önemli değişikler meydana gelmiştir. Türkler, eski kültürün getirdiği bazı inanç ve itikatları büyük oranda bir kenara bırakmışlar, bunların yerlerini İslamî kültürün ürünleri ile doldur­muşlardır. Dolayısıyla toplumların aynası mesabesinde olan edebiyat da bu durumdan oldukça etkilenmiştir. Özellikle tasavvuf anlayışının, Ahmet Yesevî ile başlayan ve Yunus Emre […]


kartal escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort porno seyret sisli escort istanbul escort atakoy escort