Eyl

4

Gerçi sen bu lebler …

By Edebiyat Türkiye

Gerçi sen bu lebler ile halk-ı âlem cânısın Sorduğum ayb eyleme billâh kimin cânânısın Tâc-ı devlettir meğer başında miskîn kakülün Kim güzeller şâhısın hem hûblar sultânısın Mürdeye cânlar bağışlar söze geldikçe lebin Onun için sana âlem der ki âdem cânısın Gözümün nûru ve gönlümün sürûrudur kapın Hasta gönlüm çâresisin derdimin dermânısın Ey güneş kendini uşşâk […]

Eyl

4

Nigârım dilberim yârim…

By Mustafa Kaya

Nigârım dilberim yârim nedîmim munîsim cânım Refîkim hem-demim ömrüm revânım derde dermânım Şehim mâhım dil-ârâmım hayâtım dirliğim ruhum Penâhım maksadım meylim medârım fikrim u cânım Kamer-çehre perî-rûyum zarîfim şûhum u şengim Semen-bûyum gül-endâmım zihî serv-i gülistânım Zarîfim nâziğim hûbum habîbim turfa mahbûbum Hicâz’ım Ka’be vü Tûr’um behiştim hûr u rıdvânım Gülüm reyhânım eşcârım abîrim anberim […]


kartal escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort porno seyret sisli escort istanbul escort atakoy escort