istanbul escort bayan sisli escort gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Haz

25

Dil-i bîmârı suâl itmege cânân geldi

By Mustafa Kaya

Dil-i bîmârı suâl itmege cânân geldi Mürde-i hecr u firâka yeniden cân geldi Derd-i firkatle zebûn olmuş idi hayli zamân Bu gün ol âfeti gördüm bana dermân geldi Yine mehtâb idecek sen dil-i nâlânda bu şeb Burc-ı hüsnün meh-i tâ-bendesi mihmân geldi Bâde sun nûş idelim zevk iderek ey sâkî Ki bu dem meclise cânân […]


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar