istanbul escort bayan sisli escort gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Eyl

21

Ezelden şâh-ı ışkun bende-i fermânıyuz cânâ…

By Mustafa Kaya

Ezelden şâh-ı ışkun bende-i fermânıyuz cânâ Mahabbet mülkinün sultân-ı âlîşânıyuz cânâ Sehâb-ı lütfün âbın teşne-dillerden dirîg itme Bu deştün bağrı yanmış lâle-i nu’mânıyuz cânâ Zamâne bizde cevher sezdügiçün dil-hırâş eyler Anunçun bağrumuz hûndur maârif kânıyuz cânâ Mükedder kılmasan gerd-i küdûret çeşme-i cânı Bilürsin âb-ı rûy-i mülket-i Osmânî yüz cânâ Cihânı câm-ı nazmum şi’r-i Bâkî gibi […]


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort