ankara

  1. UluğBey

    Ankara'nın Başkent Oluşu ( 13 Ekim )

    ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU Mustafa Kemal Paşa, Erzurum, Sivas Kongrelerinden sonra 27 Aralık 1919 günü Temsilciler Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldi. O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul idi. Osmanlı Mebusan Meclisi son kez 12 Ocak 1919'da İstanbul'da toplandı. 16...
  2. UluğBey

    Yakup Kadri Karaosmanoğlu,Ankara,Kitap Özeti

    https://www.edebiyatturkiye.com/kaynaklar/roman-ozetleri/yakup_kadri_karaosmanoglu_ankara.doc
Üst Alt