anlamla ilgili anlatım bozukluğu

  1. UluğBey

    Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları Ders Notu

    Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları Gereksiz Sözcük ve Ek Kullanımı : İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. Başka bir deyişle gereksiz sözcüklere yer verilmez. Çünkü, gereksiz sözcük kullanımı cümlenin duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğu yaratır. Bu anlatım bozukluğu şu...