belirteç

  1. UluğBey

    Zarf (Belirteç) Ders Notu

    Zarflar (Belirteçler) : Eylemleri, eylemsileri ve zarf türünde olan başka sözcükleri anlam yönünden pekiştiren ya da kısıtlayarak sınırlayan sözcük çeşididir. Örnek : Adam akıllı davranıyor. Zarf Eylem Adam, akıllı davranarak işini...