beş hececiler

  1. E

    Yeni Türk Edebiyatı ( Genel )

    YENİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ 1) Lirik Şiir: İçten gelen heyecanları coşkulu bir dille anlatan duygusal şiir türüdür. Divan edebiyatında özellikle gazeller, murabbalar; halk edebiyatında koşmalar, semailer lirik şiir türüne örnektir. Yeni Türk şiirinde lirik şiirler türlü biçimlerde...