beyit

  1. esad-ı erbili.jpg

    esad-ı erbili.jpg

    Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şübhesiz sensiz Ne mülk ü mâl ü câh ister ne de zevk u safâ ister Es’ad-ı Erbilî
  2. fuzuli-beyit.jpg

    fuzuli-beyit.jpg

    Ger ben ben isem nesin sen ey yâr V’er sen sen isen neyim ben-i zâr
Üst Alt