cap vert adaları hakkında bilgi

  1. UluğBey

    Şimdiki durağımız: Cap Vert Adaları

    Gezgin/Seyyah ve Metin Yazarı : @adlena Capvert Adaları devlet yapısı itibariyle kurumları yeni yeni oluşan bir ülke.15.yy da Portekiz'in Afrika Kıtası ndaki sömürge lerini taşırken kullandığı duraklardan bir tanesi.Resmi dil Portekizce Dini Katolik Hristiyan. Afrika latin amerika karışımı...