cümlenin ögelerinde önemli hususlar

  1. UluğBey

    Cümlenin Ögeleri Bulunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

    CÜMLENİN ÖGELERİNİ BULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir hareketi, bir durumu tam olarak bir yargı halinde anlatan kelime veya kelime gruplarına cümle denir. Cümlenin olabilmesi için bir çekimli isim veya fiili olması gerekir. “Git.”...