deprem haftası yazıları

  1. UluğBey

    Deprem Haftası (1-7 Mart)

    DEPREM HAFTASI (1 - 7 Mart) Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde...