dilbilgisi ders notu

 1. UluğBey

  Cümle Türleri Ders Notu

  Cümle Türleri Kuruluşlarına Göre Cümleler : Düz (Kurallı) Cümle : Yüklemi sonda olan cümlelere, kuruluşları yönünden, düz cümle denir. Örnek : Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Sembolistler, anlamdan çok şiirde ahenge önem vermişlerdir...
 2. UluğBey

  Zamir (Adıl ) Ders Notu

  Zamirler (Adıllar): Ad olmadıkları halde cümle içinde geçici olarak, bir adın yerini tutan ve bir adın gösterdiği bütün özellikleri gösteren sözcüklere veya eklere zamir (adıl) denir. Örnek : Polis aniden yere düştü, onu gördün mü? Ad...
 3. UluğBey

  Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları

  Noktalama İşaretleri : Nokta ( . ): Nokta işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır : Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda : Örnek : Öteki sanat eserleri gibi, roman da sanatçının duyduğu yaratma gereksiniminin ürünüdür. Bir uzak sis içinde yürür gibiyim yorgun. Cümle değeri taşıyan...
Üst Alt