divan edebiyatı genel özellikleri

 1. adlena

  EDEBİ SANATLAR

  EDEBİ SANATLAR Belâgat Türkçe sözlüğe göre belâgat: Sözün ya da yazının istenilen etkiyi sağlayacak biçimde güzel ve sanatlı olması, dil uzluğu… Yeni Türk Ansiklopedi ’sine göre Belâgat: Sözün, dilin, kurallarına okuyan ve dinleyenin durumuna, seviyesine, içinde bulunulan şartlara uygun...
 2. adlena

  EDEBİ TÜR ve TARZLAR

  1)EDEBİ TÜRLER BAHÂRİYYE/BAHÂRİYYAT/BAHÂRNÂME/REBÎ’İYYE Bahariye kelime anlamıyla “baharla ilgili,bahara ait” demektir.Eskiden bazı mesire yerleri de “bahariye” olarak adlandırılırdı. Edebiyatta bahariye, bahar tasvirine yer veren manzumelere denir.Bahâriye örneklerine ilk yazılı...
 3. adlena

  Kaside

  KASİDE NEDİR? Kasideler, övgü, yergi, mersiye ve betimleme yapmak amacıyla yazılan bir Divan Şiiri türüdür. Kaside sözcüğünün anlamı “kastetmek, yönelmektir. Daha çok din veya devlet büyüklerini övmek veya övermiş gibi yaparak hicvetmek gayesiyle yazılmışlardır. İllaki farklı bir tanım vermek...
 4. adlena

  DİVAN EDEBİYATINDA TİP VE KİŞİLİKLER

  DİVAN EDEBİYATINDA TİP VE KİŞİLİKLER Edebi metinlerdeki insan, gerçek yaşamda var olan insanın idealleştirilmiş kopyasıdır. Yazar, yaşamdan alınmış şöhret sahiplerini kopyalar, onlardan kendi yaşam anlayışı veya içinde yaşadığı toplumun kabulleriyle yeni örnek varlıklar oluşturur. Edebiyat...
 5. Eadmin

  Divan Edebiyatı

  DİVAN EDEBİYATI (13.-19.yy) DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ 1. GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir. Beyit sayısı genellikle 5-9 arasında değişir. Gazelin ilk beyti mutlaka kendi arasında uyaklı olur.Bu ilk beyte “matla”...

xen

Üst Alt