divan edebiyatı

 1. adlena

  EDEBİ TÜR ve TARZLAR

  1)EDEBİ TÜRLER BAHÂRİYYE/BAHÂRİYYAT/BAHÂRNÂME/REBÎ’İYYE Bahariye kelime anlamıyla “baharla ilgili,bahara ait” demektir.Eskiden bazı mesire yerleri de “bahariye” olarak adlandırılırdı. Edebiyatta bahariye, bahar tasvirine yer veren manzumelere denir.Bahâriye örneklerine ilk yazılı...
 2. adlena

  Kaside

  KASİDE NEDİR? Kasideler, övgü, yergi, mersiye ve betimleme yapmak amacıyla yazılan bir Divan Şiiri türüdür. Kaside sözcüğünün anlamı “kastetmek, yönelmektir. Daha çok din veya devlet büyüklerini övmek veya övermiş gibi yaparak hicvetmek gayesiyle yazılmışlardır. İllaki farklı bir tanım vermek...
 3. adlena

  Gazel Nazım Türü Özellikleri

  Gazel Nazım Türü Özellikleri Gazel, Divan edebiyatı nazım şekillerindedir. Osmanlıca yazılışı: gazel – غزل şeklindedir. Arapça kökenli bu kelimenin sözlük anlamları kadınlarla âşıkâne sohbet etmek, konuşmak ve kuru yaprak anlamına gelir. Gazel sözcüğü ayrıca: ahu, ceylan, anlamlarına...
 4. adlena

  DİVAN EDEBİYATINDA TİP VE KİŞİLİKLER

  DİVAN EDEBİYATINDA TİP VE KİŞİLİKLER Edebi metinlerdeki insan, gerçek yaşamda var olan insanın idealleştirilmiş kopyasıdır. Yazar, yaşamdan alınmış şöhret sahiplerini kopyalar, onlardan kendi yaşam anlayışı veya içinde yaşadığı toplumun kabulleriyle yeni örnek varlıklar oluşturur. Edebiyat...
 5. Hayati İnanç - Fuzulî'nin Meşhur Beyiti

  Hayati İnanç - Fuzulî'nin Meşhur Beyiti

  Fuzulî’nin üslûbudur, hep ilim erbabı profesör üzerinden, fakih üzerinden mukayeselerle anlatır. Fakîh-i medrese ma'zûrdur inkâr-ı aşk etse, Yok özge ilmine inkârımız bu ilme câhildir. Der mesela. Profesör aşkı inkar ederse haklıdır, anlamadığı için inkar eder, sahasındaki ihtisasına...
 6. Bi Konuşmak Lazım | Tasavvuf ve Aşk ve Edebiyat |

  Bi Konuşmak Lazım | Tasavvuf ve Aşk ve Edebiyat |

  Bi Konuşmak Lazım'da Bu Akşam Şair-Yazar Hayati İnanç İle Tasavvuf Aşk ve Edebiyat Konusu Ele Alınıyor... Tasavvuf Nedir?
 7. Hayati İnanç - Ağlasa Aşık (Aşın Kanunu Açıklaması)

  Hayati İnanç - Ağlasa Aşık (Aşın Kanunu Açıklaması)

  Şiir: Avni ( FAtih Sultan Mehmet) Başka Şeyler 3. Bölümünden
 8. Kendisi vefasız olan dünyada vefayı arama - Hayati İnanç

  Kendisi vefasız olan dünyada vefayı arama - Hayati İnanç

 9. UluğBey

  Saray,Pâdişah,Şair ve Şiir

  Osmanlı pâdişahlarının ilme, sanata; âlim ve sanatkârlara bilhassa şiire ve şâirlere ne kadar değer verdiklerini târihten biliyoruz. Sultanlar ve pâdişâh namzedi şehzâdeler en zorlu durumlarda bile âlim ve sanatkârları yanlarından ayırmamışlardır. Has dairede sırdaşları, dertdaşları...
 10. Akıp gelir sana rızk etme kâviş-i tedbîr.jpg

  Akıp gelir sana rızk etme kâviş-i tedbîr.jpg

  Akıp gelir sana rızk etme kâviş-i tedbîr Kenâr-ı cûy-ı firâvânda hafr-ı çâh abes | Sâmî
 11. yavuz-beyit.jpg

  yavuz-beyit.jpg

  Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur Sâdıkâne belki ol âlemde bir dildâr olur Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur | Yavuz Sultân Selîm (?)
 12. esad-ı erbili.jpg

  esad-ı erbili.jpg

  Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şübhesiz sensiz Ne mülk ü mâl ü câh ister ne de zevk u safâ ister Es’ad-ı Erbilî
 13. fuzuli-beyit.jpg

  fuzuli-beyit.jpg

  Ger ben ben isem nesin sen ey yâr V’er sen sen isen neyim ben-i zâr
Üst Alt