divan edebiyatı

 1. Hayati İnanç - Fuzulî'nin Meşhur Beyiti

  Hayati İnanç - Fuzulî'nin Meşhur Beyiti

  Fuzulî’nin üslûbudur, hep ilim erbabı profesör üzerinden, fakih üzerinden mukayeselerle anlatır. Fakîh-i medrese ma'zûrdur inkâr-ı aşk etse, Yok özge ilmine inkârımız bu ilme câhildir. Der mesela. Profesör aşkı inkar ederse haklıdır, anlamadığı için inkar eder, sahasındaki ihtisasına...
 2. Bi Konuşmak Lazım | Tasavvuf ve Aşk ve Edebiyat |

  Bi Konuşmak Lazım | Tasavvuf ve Aşk ve Edebiyat |

  Bi Konuşmak Lazım'da Bu Akşam Şair-Yazar Hayati İnanç İle Tasavvuf Aşk ve Edebiyat Konusu Ele Alınıyor... Tasavvuf Nedir?
 3. Hayati İnanç - Ağlasa Aşık (Aşın Kanunu Açıklaması)

  Hayati İnanç - Ağlasa Aşık (Aşın Kanunu Açıklaması)

  Şiir: Avni ( FAtih Sultan Mehmet) Başka Şeyler 3. Bölümünden
 4. Kendisi vefasız olan dünyada vefayı arama - Hayati İnanç

  Kendisi vefasız olan dünyada vefayı arama - Hayati İnanç

 5. UluğBey

  Ömer Salman Saray,Pâdişah,Şair ve Şiir

  Osmanlı pâdişahlarının ilme, sanata; âlim ve sanatkârlara bilhassa şiire ve şâirlere ne kadar değer verdiklerini târihten biliyoruz. Sultanlar ve pâdişâh namzedi şehzâdeler en zorlu durumlarda bile âlim ve sanatkârları yanlarından ayırmamışlardır. Has dairede sırdaşları, dertdaşları...
 6. Akıp gelir sana rızk etme kâviş-i tedbîr.jpg

  Akıp gelir sana rızk etme kâviş-i tedbîr.jpg

  Akıp gelir sana rızk etme kâviş-i tedbîr Kenâr-ı cûy-ı firâvânda hafr-ı çâh abes | Sâmî
 7. yavuz-beyit.jpg

  yavuz-beyit.jpg

  Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur Sâdıkâne belki ol âlemde bir dildâr olur Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur | Yavuz Sultân Selîm (?)
 8. esad-ı erbili.jpg

  esad-ı erbili.jpg

  Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şübhesiz sensiz Ne mülk ü mâl ü câh ister ne de zevk u safâ ister Es’ad-ı Erbilî
 9. fuzuli-beyit.jpg

  fuzuli-beyit.jpg

  Ger ben ben isem nesin sen ey yâr V’er sen sen isen neyim ben-i zâr