divanı lügattit türk

  1. E

    İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Hakkında Genel Bilgi ve İlk İslami Ürünler

    İSLAMİYETİN ETKİSİNDEKİTÜRK EDEBİYATI (10.-19.yy) Türkler onuncu yüzyıldan itibaren kitleler halinde İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır. İslam kültürünün etkisiyle yavaşa yavaş yeni bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Kendine özgü nitelikleri ve kurallarıyla “Divan Edebiyatı” adını verdiğimiz...