edebiyat devirleri karşılaştırma

  1. UluğBey

    Edebi Devirlerin Karşılaştırılması Tablosu

    https://www.edebiyatturkiye.com/kaynaklar/ders-notlari/edebi_devirlerin_karsilastirilmasi.pdf Hazırlayan: M.Ali Karatosun