edebiyat ve gerçeklik

  1. UluğBey

    Güzel Sanatlar ve Edebiyat Ders Notu ( Edebiyatın Diğer Metinlerle İlişkisi, Metin,Edebi Metin vb )

    https://www.edebiyatturkiye.com/kaynaklar/ders-notlari/guzel_sanatlar_ve_edebiyat_ders_notu.pdf