eski yunan ve latin edebiyatı

  1. E

    Eski Yunan ve Latin Edebiyatı

    ESKİ YUNAN VE LATİN EDEBİYATI: Batı edebiaytının kaynağı Eski Yunan ve Latin edebiyatlarıdır. M.Ö.9. yüzyıldan M.Ö. 2. yüzyıla kadar süren Eski Yunan edebiyatının ana kaynağı da Homeros’un İlyada ve Odise destanlarıdır. Eski Yunan edebiyatı didaktik türde HESİODOS; lirik türde SAPHO, PİNDAROS...