ferdi ve şürekası

  1. UluğBey

    Halid Ziya Uşaklıgil,Ferdi ve Şürekası,Roman Özeti

    https://www.edebiyatturkiye.com/kaynaklar/roman-ozetleri/halid_ziya_usakligil_ferdi_ve_surekasi.doc