fuzuli

  1. Hayati İnanç - Fuzulî'nin Meşhur Beyiti

    Hayati İnanç - Fuzulî'nin Meşhur Beyiti

    Fuzulî’nin üslûbudur, hep ilim erbabı profesör üzerinden, fakih üzerinden mukayeselerle anlatır. Fakîh-i medrese ma'zûrdur inkâr-ı aşk etse, Yok özge ilmine inkârımız bu ilme câhildir. Der mesela. Profesör aşkı inkar ederse haklıdır, anlamadığı için inkar eder, sahasındaki ihtisasına...
  2. fuzuli-beyit.jpg

    fuzuli-beyit.jpg

    Ger ben ben isem nesin sen ey yâr V’er sen sen isen neyim ben-i zâr
Üst Alt