gazel

  1. adlena

    Gazel Nazım Türü Özellikleri

    Gazel Nazım Türü Özellikleri Gazel, Divan edebiyatı nazım şekillerindedir. Osmanlıca yazılışı: gazel – غزل şeklindedir. Arapça kökenli bu kelimenin sözlük anlamları kadınlarla âşıkâne sohbet etmek, konuşmak ve kuru yaprak anlamına gelir. Gazel sözcüğü ayrıca: ahu, ceylan, anlamlarına...